Прескокни до содржина

Безжично слушање во повеќе соби

Уживајте во музиката безжично во повеќе простории во домот. Овозможете им на луѓето во различни простории да слушаат различни песни или, пак, слушајте ја омилената музика низ целата куќа. 

Контролирајте ја музиката што се репродуцира во сите соби

Овозможете ѝ на музиката да ве следи во домот со опцијата за слушање во повеќе простории, контролирана преку апликацијата SongPal. Користете SongPal Link за да групирате заедно одредени звучници во вид на лента и звучници од Sony.

Уживајте во музиката на начин по ваша желба

  • Репродуцирање музика од паметен телефон
  • Контрола на музиката во вашиот компјутер
  • Проследување музика од услуги за проследување
  • Репродукција на музика со групен режимФункцијата Chromecast built-in за слушање во повеќе простории е достапна кај безжичните звучници од Sony.

Уреди и извори на музика

Безжичното слушање во повеќе простории е поддржано од одредени производи на Sony, меѓу кои и безжични звучници, звучници во вид на лента, AV ресивери и системски компоненти. Можете да користите различни извори на музика.

Како да го поставите вашиот систем за безжично слушање во повеќе соби

Овде можете да најдете повеќе информации за да го поставите вашиот систем за безжично слушање во повеќе соби со помош на вашите безжични звучници и уреди на кои е инсталирана апликацијата SongPal.

Компатибилни звучници за безжично слушање во повеќе простории

Компатибилни плеери за безжично слушање во повеќе простории