Апликација Sony | Music Center

За љубителите на музиката

Уживајте во звук со висока резолуција со Sony | Music Center. Компатибилноста со извори со висока резолуција ви овозможува да слушате со врвни детали и острина, а оптимизираните поставки за уредите од Sony ви нудат едноставна контрола и најдобро можно доживување при слушањето на секоја песна.

Достапно на Android и iOS

Музика како што ја замислил изведувачот

Со Sony | Music Center добивате поддршка за многубројни видови на датотеки, вклучувајќи DSD за звук со висока резолуција, со цел сите ноти да звучат како оригиналната снимка.

Музика како што ја замислил изведувачот
Едноставна контрола
Едноставна контрола

Преземањето на контролата врз репродукцијата, групирањето на звучниците и јачината на звукот кај вашите уреди од Sony е многу лесно благодарение на специјално дизајнираниот кориснички интерфејс. 

Безжично групирање на звучници

Направете совршен систем за звук во домот преку паметниот телефон. Поврзете ги вашите звучници преку апликацијата за да добиете опкружувачки звук, стерео звук или звук во повеќе простории.

Достапно на Android и iOS

Компатибилни звучници за безжично слушање во повеќе простории
Компатибилни задни звучници за безжичен опкружувачки звук
Компатибилни звучници за безжичен стерео звук