Регистрирајте производ на My Sony за продолжена гаранција од 1 година.

Регистрирајте го вашиот фотоапарат или објектив

Понудата е достапна само за одредени фотоапарати и објективи - ве молиме регистрирајте го вашиот производ за да го започнете процесот (листата подолу подлежи на чести ажурирања). Понудата завршува на 31 јануари 2022 година - купувањето на производот мора да биде до овој датум. Регистрацијата на производот и активирањето на вашата продолжена гаранција од една година мора да се изврши во рок од 60 дена од купувањето на производот. Ќе добиете уникатен код за активирање на продолжената гаранција и инструкции како да ја активирате по е-пошта, веднаш по регистрирањето на вашиот производ. Ако веќе сте купиле или добиле продолжена гаранција за овој производ на друг начин, тогаш нема да можете да додадете гаранција од уште една година ако го искористите овој код. Продолжената гаранција не може да се префрли на друг производ. Понудата важи за купување во сите земји членки на ЕУ (вклучувајќи го и Обединетото Кралство) освен Луксембург, Холандија и Норвешка, а ги опфаќа и Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Швајцарија и Турција.