Пакување за планетата

Како дел од своите напори за зачувување на ресурсите, Sony работи на значително намалување на количината на пластика што се користи за пакување на слушалките. 

Иницијатива 1

Од пластично до хартиено пакување
Намалување на содржината на пластика до 90%

Како дел од нашите обемни напори за обновливост, го менуваме надворешното пакување на постоечките модели од пластично во хартиено. Конкретно, надворешното пакување на MDR- EX15AP е редизајнирано за да се намали вкупното користење на пластика од приближно 96% на помалку од 5%.

Илустрација што ја објаснува споредбата на користење на пластиката
Споредба на степенот на користење пластика

[1]  Пред обновувањето  [2]  По обновувањето

Слика на две пакувања на производи; пред обновувањето и по обновувањето
Општ приказ на пакувањето на MDR-EX15AP

[1] Пред обновувањето  [2] По обновувањето

Помалку пластика за полесно рециклирање

Поединечните дизајни за пакување претходно користеа PP (пластичен) завршен слој што спречуваше рециклирање. Тој е заменет со слој што е отпорен на абразија и овозможува пакувањето да се рециклира. 

[1]  Процес на лакирање со PP завршен слој на хартија
[2]  UV завршен слој со технологија на печатење

Илустрација

Иницијатива 2

Пакување со помалку пластика

Одржливоста беше една од главните теми во дизајнот на производот WF-1000XM4, со што се постигна прво големо намалување на пластичното пакување во нашата серија на слушалки. Полиетенската торбичка и проѕирното пакување за слушалките и кабелот беа заменети со хартија, со што за прв пат се користеше хартиено пакување во серија на слушалки. EVA со отпорност на гребнатини и изолацискиот лист, претходно од пластика, исто така беа заменети со хартија.

„Оригинален материјал“ од Sony

Нашето иновативно пакување од комбинирана хартија е дизајнирано за вистинска одржливост, од производството до рециклирањето. Со исклучок на етикетата, пакувањето на WF-1000XM4 е целосно изработено од „оригиналниот материјал“.

Илустрација со мапа на изворите на материјалите
Потекло и производство

Произведено од рециклирана хартија и одржливо шумарство

Слика од хартиен материјал
Материјали

Разновидните компоненти за пакување се целосно создадени од комбинираниот материјал, со што се овозможува лесно и достапно рециклирање

Keita Sakane

Електричен менаџер/Проект менаџер

Mobile Product Business Division,
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Портрет од електричен менаџер

Пред неколку години, кога бев назначен да го водам овој модел, ме загрижуваше неискористениот простор во пакувањето и дебелината на упатството за користење и сакав да го подобрам тоа. Со истражување на пазарот во регионот и други земји откривме дека луѓето сакаат да купуваат производи со еколошки дизајн, а тоа многу нè мотивираше.

Тимот го разгледуваше намалувањето на бескорисниот простор во пакувањето и изразите што се користеа во упатството за користење. Има проблеми со трошоците кога се користат еколошки материјали, но успеавме да ги надминеме преку намалување на целиот производ и на површината на материјалите за пакување. Мислам дека намалувањето го намалува и влијанието врз животната средина при испораката.
Се гордеам што успеавме да создадеме производ што не само што ги задоволува нашите корисници, туку ја зема предвид и животната средина. Би сакал да им се заблагодарам на сите за нивната соработка за време на пандемијата на коронавирусот.

Портрет од механички менаџер
Katsuro Hashimoto

Механички менаџер

Mobile Product Business Division,
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Сум работел на многу пакувања на слушалки од Sony, но мислам дека „пакувањето 100% без пластика“ на WF-1000XM4 е прво за Sony, а можеби е и мерка за заштита на средината што е водечка во индустријата.
Досега се подразбираше дека пакувањата секогаш се пластични, но правилото во овој случај е дека пакувањето мора да биде 100% без пластика, поради што дизајнот беше драстично отежнат.
Преку дискутирање на идеите и решавање на проблемите еден по еден, конечно успеавме да испорачаме пакување што воопшто не користи пластика.
Сакаме да продолжиме да користиме еколошки пакувања и во иднина.