Оригинален материјал од Sony

Пакување изработено од 100% хартиени материјали

Ѝ помагаме на земјата да остане прекрасна и во иднина

Групацијата Sony се бави со разни активности за заштита на животната средина, а една од нив е користењето хартиени пакувања на производите наместо исклучиво пластичните пакувања.

Што е оригинален комбиниран материјал од Sony?

Оригинален комбиниран материјал од Sony е издржлив хартиен материјал развиен од Sony. Тој е соодветен за широка примена во пакувањето и има помало штетно влијание на животната средина од нерециклираната пластика.

Раѓање на комбинираниот материјал од Sony

Изработен од рециклирани материјали

Се собира од едногодишни дрва за помала штета врз средината од пластиката

Иако повеќето хартиени производи доаѓаат од стари повеќегодишни дрва, нашите комбинирани пакувања користат едногодишни растенија како бамбус и шеќерна репка. Производството од едногодишните растенија генерира помалку CO2, со растење и кастрење по потреба, за разлика со сечата и грижата низ цел животен циклус за повеќегодишните дрва.

1. Повеќегодишни  2. Едногодишни  3. Стебленце 4. Сеча (претворање во ресурси) 5. Старо дрво 6. Собирање (фрлање) кастрење / сеча за ресурси 7. Период на апсорпција на CO2

Одржливост преку зелени материјали
Развивање разновидни и одржливи пакувања

Производите од Sony се испорачуваат во пакувања со различни облици.
Истите материјали се користеа и за изработка на прототипите чиј облик може да се промени преку постојано приспособување на формулата.

Создавање свест преку пакувањето

Намалување на перничињата и материјалите за пакување

Користењето рамномерни, висококвалитетни материјали - создадени земајќи ја предвид околината - им помага на нашите цели за одржливост, но сметаме и дека овозможува поголема свест за животната средина кај корисниците.

Водејќи грижа за целото пакување

Прицврстувачите, надворешната кутија, внатрешната кутија, перничиња...сè е 100% оригинален комбиниран материјал од Sony.
Тоа е повеќенаменски материјал што може да се обликува и да се користи за разни цели.

Лого на Sony втиснато на хартиен материјал
Намалено користење на мастило

Зборовите и текстот може да се репродуцираат преку втиснување, без потреба од мастило.

Без непотребни бои

Конечниот производ не е обоен за да се задржи привлечниот органски изглед, како и за да се понуди побезбедно ракување и помало користење на ресурси.

Слика од хартиен материјал
Создаден водејќи грижа за рециклирањето

Пакувањата создадени од комбинирани материјали може да се собираат заедно со другите хартиени материјали, без потреба од дополнително сортирање, со што се олеснува рециклирањето во нова хартија.

1. Рециклирање во нова хартија 2. Производство 3. Купување 4. Собирање за материјал 5. Обработка како отпад

Целиме кон одржливо пакување

Сегашноста и иднината на пакувањето

Портрет од дизајнер
Kenichi Hirose

Дизајнер
Creative Center
Sony Group Corporation

Целта за користење на овој материјал е да им се „укаже“ на корисниците и тие да станат посвесни за животната средина. Сакавме да им кажеме „каде“, „што“, „како“ и „зошто“. Во суштина, за Sony, свеста за животната средина не е нешто што може да се постигне само преку испорачување производи. Еколошките циклуси настануваат во зависност од постапките на оние кои го разбираат тој концепт. Водени од оваа идеја, посетивме разни опкружувања, внимателно избиравме суровини и ги комбиниравме за да извлечеме максимум од нивните можности, за да создадеме материјали што се функционално оптимизирани и да ги претвориме во „материјали за комуникација“. Се надеваме дека ова пакување ќе помогне да се пренесе пораката до корисниците.