Оригинален материјал од Sony

Пакување изработено од 100% хартиени материјали

Ѝ помагаме на земјата да остане прекрасна и во иднина

Групацијата Sony се бави со разни активности за заштита на животната средина, а една од нив е користењето хартиени пакувања на производите наместо исклучиво пластичните пакувања.

Што е „оригиналниот материјал“ од Sony?

„Оригиналниот материјал“ е издржлив хартиен материјал создаден од Sony. Тој има широка примена во пакувањето и помало штетно влијание врз животната средина од нерециклираната пластика.

Создавањето на „оригиналниот материјал“

Изработен од рециклирани материјали

Создаден од растение со краток период на растење заради помало влијание врз околината

Иако повеќето хартиени производи се добиваат од созреани долгогодишни дрвја, нашето оригинално пакување се добива од растенија со краток циклус на растење, како бамбус и шеќерна трска. Производството од растенија со краток циклус на растење генерира помалку CO2 бидејќи растенијата можат да пораснат, да бидат сортирани и собрани според потребите.

1. Долгогодишно растение 2. Растение со краток циклус на растење 3. Стебленце 4. Дрво 5. Кастрење 6. Сортирање и берба 7. Период на апсорпција на CO2

Одржливост преку зелени материјали
Развивање разновидни и одржливи пакувања

Производите од Sony се испорачуваат во пакувања со различни облици.
Истите материјали се користеа и за изработка на прототипите чиј облик може да се промени преку постојано приспособување на формулата.

Создавање свест преку пакувањето

Намалување на перничињата и материјалите за пакување

Користењето рамномерни, висококвалитетни материјали - создадени земајќи ја предвид околината - им помага на нашите цели за одржливост, но сметаме и дека овозможува поголема свест за животната средина кај корисниците.

Водејќи грижа за целото пакување

Надворешна кутија, внатрешна кутија, ракави, перничиња...сè е изработено од 100% „оригинален материјал“ од Sony.
Тоа е повеќенаменски материјал што може да се обликува и да се користи за разни цели.

Лого на Sony втиснато на хартиен материјал
Намалено користење на мастило

Зборовите и текстот може да се репродуцираат преку втиснување, без потреба од мастило.

Без непотребни бои

Конечниот производ не е обоен за да се задржи привлечниот органски изглед, како и за да се понуди побезбедно ракување и помало користење на ресурси.

Слика од хартиен материјал
Создаден водејќи грижа за рециклирањето

Пакувањата создадени од комбинирани материјали може да се собираат заедно со другите хартиени материјали, без потреба од дополнително сортирање, со што се олеснува рециклирањето во нова хартија.

1. Рециклирање во нова хартија 2. Производство 3. Купување 4. Собирање за материјал 5. Обработка како отпад

Целиме кон одржливо пакување

Сегашноста и иднината на пакувањето

Портрет од дизајнер
Kenichi Hirose

Дизајнер
Creative Center
Sony Group Corporation

Целта за користење на овој материјал е да им се „укаже“ на корисниците и тие да станат посвесни за животната средина. Сакавме да им кажеме „каде“, „што“, „како“ и „зошто“. Во суштина, за Sony, свеста за животната средина не е нешто што може да се постигне само преку испорачување производи. Еколошките циклуси настануваат во зависност од постапките на оние кои го разбираат тој концепт. Водени од оваа идеја, посетивме разни опкружувања, внимателно избиравме суровини и ги комбиниравме за да извлечеме максимум од нивните можности, за да создадеме материјали што се функционално оптимизирани и да ги претвориме во „материјали за комуникација“. Се надеваме дека ова пакување ќе помогне да се пренесе пораката до корисниците.