ИД на напис : 00254178 / Последна промена : 28.12.2020

Зошто текстот на телевизорот е заматен кога се прима сигнал од 4K 120 Hz од друг уред?

  Има софтверски проблем во обработката на видеото кога телевизорот се користи во режимот Game/Graphics (Игри/Графика). Верзијата 6.0414 на софтверското ажурирање за телевизорот од Sony го поправа овој проблем.

  Како да го преземам најновото ажурирање на софтверот за мојот Android TV

  За да добивате ажурирања на софтверот, проверете дали опцијата Автоматска проверка за ажурирање или Автоматско преземање софтвер на телевизорот е поставена на ВКЛУЧЕНО. На овој начин, ажурирањето за вашиот уред ќе започне автоматски да се презема кога ќе биде достапно. Ако ја поставите оваа опција на ИСКЛУЧЕНО, ќе мора рачно да проверите дали се достапни ажурирања за телевизорот.

  Ажурирањето за вашиот модел на телевизор можете да го преземете од веб-страницата за преземање и рачно да го инсталирате.

  Го преземав најновото ажурирање на софтверот, но текстот на телевизорот е сè уште заматен при влезен сигнал од 4K 120 Hz

  Поддршката за 4K 120 Hz е релативно нова функција на телевизорот и е предвидена за видеосодржини, а не за фотографии. Предностите на стапката на освежување од 120 Hz, како јасни видеоснимки без треперење, се најзабележителни кога го користите телевизорот во режимот Game/Graphics (Игри/Графика).

  Кога прикажувате фотографии, ви препорачуваме да ја промените поставката за сигналот на излезниот уред во 4K 60 Hz за да добиете оптимална обработка на слика.