ИД на напис : 00254256 / Последна промена : 01.05.2023Отпечати

Како да извршам враќање на фабричките поставки на телевизор со Android од Sony?

  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: А Враќањето на фабричките поставки ги брише сите приспособени поставки, вклучувајќи канали, информации за сметки (како што е сметка на Google), податоци за системот и апликациите, преземени апликации, поставки за жичана и безжична мрежа и поставки за родителско заклучување.   Важни информации што треба да ги знаете кога ќе започнете враќање на фабричките поставки

  Дали телевизорот не реагира / заглавува со постојано престартување?

  ВАЖНО: Ако телевизорот не реагира или постојано се престартува, а вие не можете да извршите (меко) ресетирање на напојување или враќање на фабричките поставки, погледнете ја статијата:
  Извршете принудно враќање на фабричките поставки на телевизори со Android (рачно со користење на трите копчиња од страната на телевизорот)

  Како да ги синхронизирате вашите апликации за да ги вратите податоците од апликациите по враќање на фабричките поставки

  Може да ги синхронизирате вашите апликации со вашата сметка на Google за да обновите некои од податоците од апликациите откако ќе извршите враќање на фабричките поставки. Следете ги чекорите подолу во зависност од менито на телевизорот.

  Android™ 9

  Притиснете HOME (ПОЧЕТОК) →Settings (Поставувања) →Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот) илиAccounts & Sign in (Сметки и најавување) → Google →Choose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) → изберете ставки за синхронизирање → Sync now (Синхронизирај сега).

  Android 7.0, Android 8.0

  Притиснете HOME (ПОЧЕТОК) → Settings (Поставувања) → Google → Choose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) во Sync (Синхронизирај) → изберете ставки за синхронизирање → Sync now (Синхронизирај сега).

  Android 6.0

  Притиснете HOME (ПОЧЕТОК) → Settings (Поставувања) → Personal (Лично) → Google → Choose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) во Sync (Синхрониирај) → изберете ставки за синхронизирање → Sync now (Синхрониирај сега).


  Како да извршите враќање на фабричките поставки на телевизорот

  Имајте го предвид следново:

  • Враќањето на фабричките поставки може да трае неколку минути. Почекајте додека не се појави известување дека постапката е завршена.
  • Треба да внесете PIN-код (ако сте поставиле на телевизорот) кога сте ја избрале опцијата Erase everything (Избриши сѐ).
  • Откако постапката за враќање на фабричките поставки ќе заврши успешно, телевизорот ќе продолжи во Советникот за почетно поставување. Ќе треба да се согласите со Условите за користење на Google и Политиката за приватност на Google.
  • Постапката за спарување на подлогата за допир ќе треба да се активира повторно по враќањето на фабричките поставки.

  Кој е моменталниот статус на телевизорот?

  Изберете го статусот на телевизорот од двете опции подолу за да одите до соодветниот дел:

  1. Може да се прикаже почетниот екран
  2. Не може да се прикаже почетниот екран (копчето HOME на далечинскиот управувач не работи)

  Ако може да се прикаже почетниот екран
   

  ЗАБЕЛЕШКИ: 

  • За серијата X74xxH_X75xxH: прескокнете ги чекорите 5 и 6.
  • Прикажаниот екран може да се разликува во зависност од моделот или верзијата на оперативниот систем.
  1. Вклучете го телевизорот.
  2. На доставениот инфрацрвен далечински управувач, притиснете го копчето HOME (Почеток).
  3. Изберете  Settings (Поставувања).
  4. Следните чекори зависат од опциите на менито на телевизорот:
   • Изберете Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот) → Reset (Ресетирај)
   • Изберете Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот)  About (За) → Reset (Ресетирај).
   • Изберете Storage & Reset (Складирање и ресетирање)
  5. Изберете Factory data reset (Враќање на фабричките поставки), како што е прикажано на сликата подолу.

  1. Изберете Erase everything (Избриши сѐ).
  • Ако се побара да внесете лозинка, внесете ја лозинката за Parental Lock (Broadcast) [Родителско заклучување (Емитување)].
  1. Изберете Yes (Да).

  Ако не може да се прикаже почетниот екран (копчето HOME на далечинскиот управувач не работи)

  Чекори за серијата X74xxH_X75xxH

  Ако има одговор кога ќе го притиснете копчето  ACTION (Дејство) на далечинскиот управувач, следете ја постапката подолу:

  1. Притиснете го копчето ACTION (Почеток) на далечинскиот управувач.
  2. Изберете Settings (Поставки).
  3. Изберете Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот).
  4. Следните чекори зависат од опциите на менито на телевизорот:
   • Изберете Reset (Ресетирај).
   • Изберете About (За)  Reset (Ресетирај).

  Чекори за телевизори различни од серијата X74xxH_H75xxH

  Ако има реакција кога ќе го притиснете копчето HELP (ПОМОШ) на далечинскиот управувач, следете ја постапката подолу.
  ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаниот екран може да се разликува во зависност од моделот или верзијата на оперативниот систем.

  1. Вклучете го телевизорот.
  2. На доставениот инфрацрвен далечински управувач, притиснете го копчето HELP (Почеток).
  3. Во How to use your TV (Како да го користите телевизорот), изберете Help Guide (Водич за помош).
  4. Изберете Settings (Поставувања), како што е прикажано на сликата подолу.
  5. Изберете Configuring the TV (Конфигурирање на телевизорот).
  6. Изберете TV (Телевизија).
  7. Изберете   Settings (Поставувања), како што е прикажано на сликата подолу.
  8. Следните чекори зависат од вашиот телевизор. Следете ги чекорите во зависност од опциите во менито на телевизорот:
   • Изберете Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот)  Reset (Ресетирај).
   • Изберете Storage & reset (Складирање и ресетирање)
  9. Изберете [Factory data reset] (Враќање на фабричките поставки).
  10. Изберете Erase everything (Избриши сѐ).
  • Ако се побара да внесете лозинка, внесете ја лозинката за Parental Lock (Broadcast) [Родителско заклучување (Емитување)].
  1. Изберете Yes (Да).