ИД на напис : 00253748 / Последна промена : 18.11.2020Отпечати

Како да го решите проблемот со постојаното престартување на телевизори со Android од Sony од 2020 година

  Ако некој купувач не користи HbbTV и продолжува да се појавува овој проблем откако ќе ги проба чекорите во статијата, советувајте го купувачот да оневозможи HbbTV.

  Дали телевизорот со Android од Sony од 2020 година се престартува постојано?

  Ако телевизорот со Android од Sony постојано се престартува, или со други зборови, заглавува во бескрајно престартување, можеби ќе треба да извршите принудно враќање на фабричките поставки.

  Проблемот со постојано престартување може да се појави кога софтверот на телевизорот паѓа по ажурирање на фирмверот, а вие не можете да извршите стандардно враќање на фабричките поставки.

  Ако телевизорот започне да се престартува постојано, ќе го прикаже следниов екран за вклучување:

  Престартување на Marshmallow

  Како да извршите принудно враќање на фабричките поставки со користење на копчињата од телевизорот

  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: принудното враќање на фабричките поставки ќе ги отстрани сите приспособени поставки во телевизорот, вклучувајќи ги преземените апликации, системските податоци, подредувањето на каналите и поставките за безжичната мрежа. Демо податоците за малопродажба на моделите ZH8 ќе бидат избришани и од внатрешната меморија. Ако може да пристапите до менито на телевизорот, наместо тоа, извршете враќање на фабричките поставки.

  Пред да започнете принудно враќање на фабричките поставки

  • За оваа постапка можно е да бидат потребни двајца.
  • Локацијата на копчињата ќе се разликува во зависност од моделот на телевизорот.
  • Откако ќе извршите принудно враќање на фабричките поставки, може да бидете во можност да ги обновите податоците од некои апликации ако апликациите се синхронизирани од вашата сметка на Google. Чекорите за синхронизирање на апликациите се разликуваат во зависност од опциите на менито на телевизорот:
   • HOME (ПОЧЕТОК)Settings (Поставувања)Device Preferences (Претпочитани вредности за уредот) или Accounts & Sign-In (Сметки и најавување)GoogleChoose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) → Изберете ги ставките што сакате да ги синхронизирате со сметката → Sync now (Синхронизирај сега).
   • HOME (ПОЧЕТОК)Settings (Поставувања)GoogleChoose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) во Sync (Синхронизирај) → Изберете ги ставките што сакате да ги синхронизирате со сметката → Sync now (Синхронизирај сега).
   • HOME (ПОЧЕТОК)Settings (Поставувања)Personal (Лично)GoogleChoose synced apps (Изберете синхронизирани апликации) во Sync (Синхронизирај) → изберете ги ставките што сакате да ги синхронизирате со сметката→ Sync now (Синхронизирај сега).

  Како да извршите принудно враќање на фабричките поставки

  Прво, определете го бројот на копчињата на вашиот телевизор. Може да ја посетите оваа врска за да ја идентификувате локацијата на копчињата на телевизорот.

  1. Телевизор само со едно копче: копчето (Power) се наоѓа на долната централна или левата страна од телевизорот кога се гледа од напред.
  2. Телевизор со три копчиња: копчињата се наоѓаат од левата или од десната страна на телевизорот или на задната страна, во зависност од моделот.

  Ако не можете да ги најдете копчињата на телевизорот, погледнете го прирачникот за вашиот телевизор. Прирачниците се објавени на страницата за поддршка за вашиот модел.


  Следете ги упатствата според бројот на копчињата на вашиот телевизор.

  Тип А: моделот на вашиот телевизор има само едно копче

  Тип Б: моделот на вашиот телевизор има три копчиња


  Извршив принудно враќање на фабричките поставки и не можам да го поставам сателитот

  Ако забележите проблеми со сателитското поставување откако ќе извршите враќање на фабричките поставки, посетете го нашиот водич за сателитско поставување или погледнете го ова видео:

  Ако сѐ уште не може да ги поставите каналите, контактирајте со нас.