ИД на напис : 00203758 / Последна промена : 04.06.2020

Кои типови USB HDD-дискови се компатибилни со мојот телевизор (освен Android TV)?

Поддржани USB-дискови

  ВАЖНО: Оваа статија се однесува само на одредени производи. Проверете ги Производите на кои се однесува оваа статија.

  USB HDD-дисковите што може да се користат со телевизори BRAVIA мора да ги исполнуваат следниве услови. Сепак, Sony не гарантира дека тие ќе работат. Користете ги на свој ризик.

  • Поддржани системи на датотеки и максимална големина на тврдиот диск
   Систем на датотеки пред поврзувањеПоддршкаМаксимална големина на тврдиот диск
   FAT16Not supported-
   FAT32*Поддржано2 TB
   eXFATПоддржано16 TB
   NTFSПоддржано16 TB
   * Максималната големина по датотека на USB HDD-диск е ограничена на 4 GB.
    
  • RPM: нема услов
    
  • Брзина на читање/запишување: нема услов
    
  • Максимална излезна струја на USB-приклучокот на телевизорот: 500 mA
   Користете надворешен USB HDD-диск што бара најмногу 500 mA. Ако го надминува ова барање за напојување, можно е телевизорот да не може да го обезбеди неопходното напојување за правилна работа.

  БЕЛЕШКА: За да снимате на надворешен USB HDD-диск уред, уредот треба да биде поврзан со USB-приклучокот преку USB-кабел.


  Приклучоците и ознаките може да се разликуваат во зависност од земјата/регионот/моделот на телевизорот.