ИД на напис : 00223485 / Последна промена : 25.02.2019

Заштитени трговски марки и логоа за Google LLC и поврзана компанија

    • Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android, Android TV и другите поврзани знаци и логоа се заштитени трговски марки на Google LLC.
    • Oreo е заштитен знак на групацијата Mondelez International, Inc.