ИД на напис : 00198051 / Последна промена : 19.05.2022Отпечати

Кои типови USB-тврди дискови се компатибилни со телевизор со Android од Sony?

  ВАЖНО: Оваа страница содржи информации за компатибилноста во однос на USB-тврди дискови за телевизори со Android од Sony.

  USB-тврдите дискови што може да се користат со телевизори со Android од Sony мора да ги исполнуваат следниве услови. Сепак, Sony не гарантира дека тие ќе работат. Користете ги на свој ризик.

  Кои се поддржаните системи на датотеки и максималните големини на податочните единици?

  Систем на датотеки
  пред поврзување
  Максимална големина на тврдиот диск за репродукција
  (видео/фото/музика)
  Максимална големина на тврдиот диск за снимање (*1)Максимална големина на тврдиот диск за складирање (*2)
  FAT162 GBNot supported2 GB
  FAT322 TB (*3)4 TB (*4)256 GB
  exFat16 TB4 TB (*4)256 GB
  NTFS16 TB4 TB (*4)256 GB


  Важни информации што треба да се имаат предвид во врска со снимањето и големината на содржината

  *1: Максимална големина на тврдиот диск за снимање: USB-тврдиот диск мора да биде регистриран на телевизорот со Android за снимање (да се форматира за снимање).
  *2: Максимална големина на тврдиот диск за складирање: USB-тврдиот диск мора да биде регистриран на телевизорот со Android како уред за складирање (да се форматира за снимање). Оваа функција е достапна во Android™ OS6 (M) или понова верзија.

  • За Android OS6 (M), користете USB-тврд диск од 256 GB или помал.
  • За Android OS7 (N) или понова верзија, може да користите USB-тврд диск од 256 GB или поголем, но корисниот капацитет е ограничен на 256 GB.

  *3: Максималната големина на датотеката со содржината што може да се зачува на USB-тврдиот диск е ограничена а 4 GB.
  *4: Може да се поврзе USB-тврд диск до 16 TB, но корисниот капацитет е ограничен на 4 TB. Некои USB-тврди дискови не можат да се користат за снимање. (На пример, USB-тврди дискови чии капацитети се премногу мали (помали од 32 GB) не можат да се користат за снимање.)

   

  Кои се спецификациите на компатибилните тврди дискови?

  • Вртежи во минута (RPM): нема услов
  • Брзина на читање/запишување: нема услов
  • Типови и максимален излез на USB-приклучоци (струја):
   • Приклучок за USB3.1 Gen 1: 900 mA MAX. Приклучокот е син.
   • Приклучок за USB2.0: 500 mA MAX или 800 mA MAX. За максималниот излез на секој приклучок, видете ги ознаките на задниот дел од телевизорот или во прирачникот.
    ЗАБЕЛЕШКА: Кога снимате, поврзете во приклучокот со ознаката HDD REC.
     
    USB-приклучок: максимален излез (струја)Пример за етикетата на телевизоротСлика на приклучокот
    Приклучок за USB3.1 Gen 1:
    900 mA MAX
    Слика на ознаката за USB-приклучок на телевизоротСлика на USB-приклучокот
    Приклучок за USB 2.0:
    500mA MAX, 800mA MAX
    Слика на ознаката за USB-приклучок на телевизорот
    Слика на USB-приклучокот

   

  Ако некој USB-тврд диск не е препознаен или не може да се регистрира дури и кога е поврзан, видете Не може да се препознае или регистрира USB-тврдиот диск за снимање.