ИД на напис : 00197235 / Последна промена : 15.06.2018

За кои тврди дискови е потврдено дека се компатибилни за снимање и репродукција?

   Име на модел Производител Систем на датотеки Репродукција Снимање
  HD-EG5 Sony NTFS Да Не
   HD-E1 Sony NTFS Да Не
   HD-E1H Sony NTFS Да Не
   HD-E2 Sony NTFS Да Не
   HD-SG5 Sony NTFS Да Не
   HD-EG5U Sony FAT32 Да Да
  WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Да Да
   WDBACW0020HBK 2 TB Western Digital  Да Да
   WDBACW0030HBK 3 TB Western Digital  Да Да
   WDBACW0040HBK 4 TB Western Digital  Да Да
   WDBFJK0020HBK 2 TB Western Digital  Да Да
   WDBFJK0030HBK 3 TB Western Digital  Да Да
   WDBFJK0040HBK 4 TB Western Digital  Да Да
   WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Да Да
   WDBACW0020HBK 2 TB> Western Digital  Да Да

  БЕЛЕШКА: Означените области укажуваат дека иако сме ја провериле компатибилноста на овие уреди, не можеме да им понудиме поддршка на купувачите кои ги користат наведените модели ако се појави проблем.

  БЕЛЕШКА:

  • Приклучок за тврд диск: 5 V/800 mA
  • Друг приклучок: 5 V/500 mA
   Име на модел Производител Систем на датотеки РепродукцијаСнимање 
   HD-EG5 Sony  Да Не
   HD-E1 Sony  Да Не
   HD-EG5U* Sony  Да Да
   HD-SG5 Sony  Да Не
   WDBFJK0020HBK Western Digital  Да Да
   WDBFJK0030HBK Western Digital  Да Да
   WDBFJK0040HBK Western Digital  Да Да
   WDBFJK0060HBK Western Digital  Да Да
   WDBGLG0010HBK Western Digital  Да Да
   WDBGLG0020HBK Western Digital  Да Да

  БЕЛЕШКА: Означените области укажуваат дека иако сме ја провериле компатибилноста на овие уреди, не можеме да им понудиме поддршка на купувачите кои ги користат наведените модели ако се појави проблем.

  Тврдите дискови (HDDs) се надворешни преносливи уреди за складирање кои ви овозможуваат да складирате датотеки – како што се слики, видеа/програми и аудио – за да ги прегледувате или слушате подоцна. За следниве модели е потврдено дека се компатибилни со вашиот телевизор.

  За телевизори без Android од 2017 година

  Репродуцирање  Снимање*  Производител  Модел  Пренослив тип
  SONY HD-SG5 Да
  SONY HD-S1A Да
  SONY HD-T3 Не
  SONY HD-U3 Не
  SONY HD-E1 Да
  SONY HD-E2 Да 
  SONY HD-D2B Не
  SONY HD-D3B Не
  SONY HD-V2 Не
  SONY HD-V3 Не
   SONY HD-U2 Не
   SONY HD-T2 Не

   

  За телевизори без Android од 2016 година

  Репродуцирање  Снимање*  Производител  Модел
  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3
  Buffalo HD-AVSU3
  Buffalo HD-PLFU3
  Buffalo HD-AVQ3
  Buffalo HD-PNFU3-C
  I-O Data AVHD-AUSQ
  I-O Data HDEL-UTB
  I-O Data AVHD-PUTSQ
  I-O Data HDCL-UT(UTB)
  I-O Data AVHD-AUT
  I-O Data HDPC-UTC

  * Функцијата за снимање е достапна само за одредени модели и одредени земји/региони.

   

  Модели на LCD-телевизори од 2015 година

  Име на модел Производител Систем на датотеки Репродукција Снимање
  HD-EG5 Sony NTFS Да Не
  HD-E1 Sony NTFS Да Не
  HD-SG5 Sony NTFS Да Не
  HD-EG5U* Sony FAT32 Да Да

  Модели на LCD-телевизори од 2014 година

   Име на модел  Производител  Систем на датотеки  Репродукција  Снимање
   HD-EG5  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-E1  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-E1H  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-E2  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-SG5  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Да  Да

  Модели на LCD-телевизори од 2013 година

   Име на модел  Производител  Систем на датотеки  Репродукција   Снимање
   HD-PG5  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-EG5  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-E1  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-E1H  Sony  NTFS  Да  Не
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Да  Да
   HD-PG5U  Sony  FAT32  Да  Да
   WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
   WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
   WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да
   WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Да  Да

   

   

   

   

  ЗАБЕЛЕШКИ:

  • Терминот „репродукција“ се дефинира како дозвола тврдиот диск да репродуцира содржини како што се слики
  • Терминот „снимање“ се дефинира како дозвола тврдиот диск да снима и репродуцира содржини како што се ТВ-програми
  • Терминот „NTFS“ значи датотечен систем со нова технологија
  • Терминот „FAT32“ значи табела за адресирање датотеки (32)
  • За да снимате на надворешен тврд диск, уредот треба да биде поврзан со USB-приклучокот преку USB-кабел.
  • Доставениот USB-кабел HD-EG5U може да биде прекраток. Користете USB-кабел што е долг најмалку 80 cm.