ИД на напис : 00249142 / Последна промена : 01.10.2021Отпечати

VAIO и Компјутери: Каде да го најдам името на моделот и серискиот број?

  Името на производот VAIO и локацијата на серискиот број од производот зависат од времето на производство.

  Напомена: На секој VAIO има црна лепенка на дното со референца за PCG, на пр. PCG-61M2. Оваа референца опишува група на слични модели и не е наменета за поддршка.

   

  1. Неодамнешни модели

  Имиња на модели од примероци: SVE14A1S1E/B, VPCZ23S9E/X
  Сериски броеви од примероци: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  Името на производот и серискиот број се прикажани на лепенки на дното од преносниот компјутер.

   

  Исклучоци:

  Сериите SVF142 и SVF152: серискиот број и името на производот се наоѓаат под батеријата.

   

  Сериите SVP112 и SVP132: Отворете го капачето од делот за батеријата за да го најдетесерискиот број и името на производот.

   

   

  Серија SVT112: Поткренете го приспособливиот држач за да ги видите името на моделот и серискиот број.

   

   

  Сериите SVF13N, SVF14N и SVF15N: Наместете го лаптопот во режим на гледач. Името на моделот и серискиот број се наоѓаат во горниот дел на екранот.

   

   

  2. Постари модели

  Имиња на модели од примероци: VGN-SR39VN/H, PCG-R600MP
  Сериски броеви од примероци: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345
   

  Името на производот е наведено на лепенка на рамката од екранот или над тастатурата.
  Серискиот број е прикажан на лепенка на дното од преносниот компјутер.

  Напомена: Кај некои модели ќе треба да ја извадите батеријата за да ја видите лепенката за сериски број.

  Во друг случај, можете да ја најдете информацијата во BIOS-от или во софтверот од Sony на компјутерот.

   

  Начин 1:

  Кликнете на копчето Start (Старт), па кликнете All Programs (Сите програми).
  Во менито All Programs (Сите програми), кликнете на папката VAIO Care.
  Кликнете VAIO Care.
  Бројот на моделот се прикажува во долниот дел од прозорецот на VAIO Care.
  (на пример, VGN-FW550F)

  локација на моделот на екранот

  Начин 2:

  Кликнете на копчето Start (Старт), па кликнете (My) Computer (Мојот компјутер).
  Кликнете Local Disc C: (Локален диск C:). Потоа кликнете Windows.
  Кликнете на датотеката со име Model или Model.txt*.
  Датотеката ќе го прикаже бројот на моделот. (на пример, VGN-FW550F)
  Забелешка: Ако оваа датотека е празна, побарајте друга датотека со истото име и отворете ја.

  локација на моделот на екранот начин 2