ИД на напис : 00249414 / Последна промена : 22.01.2024Отпечати

Каде да го најдам името на моделот и серискиот број?

  Името на моделот ви овозможува да добивате информации и услуги за вашиот уред. Името на моделот и серискиот број може да ги најдете на неколку места, во зависност од производот:

  • Ознака на задниот или долниот дел од уредот
  • Оригиналното пакување и отпечатениот прирачник со инструкции во него
  • Менито на системот во производи со кориснички интерфејс (на пр. телевизори или фотоапарати)

  Кликнете на категоријата производи подолу за да ги најдете моделот и серискиот број на вашиот уред. Ако видот на вашиот уред не е наведен, погледнете ја документацијата или пакувањето испорачани со вашиот производ.

  Што е разликата помеѓу име на модел и сериски број?

  • Име на модел е комбинација од бројки и букви (на пр. KD-55XG9505 или WH-1000XM4).
  • Серискиот број содржи само бројки (на пр. 6007041). Тоа е единствен идентификатор што означува еден уред.

  Изберете го видот на вашиот уред

  Телевизори и проектори Слушалки Фотоапарати и видеокамери Телефони и таблети Xperia

  Телевизори

  Името на моделот може да го најдете на етикета на задниот дел од телевизорот. Ако не можете да ја проверите етикетата со сериски број (на пр. вашиот телевизор е монтиран на ѕид), проверете го менито Settings (Поставки) на телевизорот или неговото оригинално пакување.

  Најдете ја етикетата на задниот дел од телевизорот Проверете го менито Settings (Поставки) Проверете на оригиналното пакување

  Што значи името на моделот на телевизорот?

  Секое име на моделот на телевизор не претставува само случајна низа на бројки/букви. Името содржи информации за моделот.

  Погледнете неколку примери за правилни имиња на модели на телевизори:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Првиот дел од името на моделот (пред цртичката) ја означува резолуцијата на телевизорот: 2K (KDL) и 4K (KD).
  2. Бројките по цртичката ја означуваат големината на екранот во инчи (на пр. 32, 75 или 65).
  3. Последната низа букви и бројки (на пр. WD756, XE9405 или AF9) претставува одредена серија на производи, што е важно за услугите за поддршка и поправка.
   • Последната буква ја означува разликата во бојата на рамката и држачот.
   • Ако првата буква во последната низа на букви и бројки е „A“, тогаш телевизорот е дел од нашата OLED-палета (на пр. KD-48A9S или XBR-65A9F).

  ЗАБЕЛЕШКА: кога пребарувате информации на веб-сајтот за поддршка на Sony, користете го името на моделот на телевизорот за да ја најдете страницата за вашиот модел.


  Проектори

  Името на моделот и серискиот број можете да ги најдете на ознаката на задниот или долниот дел од проекторот

  За некои проектори, можно е да ги најдете името на моделот и серискиот број во менито следејќи ги чекорите подолу. Ова е особено корисно ако ознаката со името на моделот и серискиот број на проекторот се нечитливи или недостапни.

  1. Вклучете го проекторот.
  2. Притиснете го копчето MENU на испорачаниот далечински управувач.
  3. Притиснете го копчето со стрелка нагоре или стрелка надолу за да изберете Information (Информации).
  4. Притиснете го копчето Select (Избери) за да го прикажете името на моделот и серискиот број.

   Слика

  Слушалки со лента за на глава

  Името на моделот и серискиот број обично може да ги најдете на лентата за на глава или во перничето за глава, како што е прикажано на сликата подолу
  Слика од слушалки со лента за на глава на која се прикажани можните локации за името на моделот и серискиот број

  Потполно безжични слушалки

  Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот дел од футролата за полнење, како што е прикажано подолу.
  Слика од WF-1000X - долниот дел од футролата за полнење


  WF-1000XM3

  Слика од локацијата на името на моделот и серискиот број во внатрешниот дел од футролата за полнење на потполно безжичните слушалки WF-1000XM3


  WF-1000X

  Слика од локацијата на името на моделот и серискиот број на долниот дел од футролата за полнење на потполно безжичните слушалки WF-1000X


  ЗАБЕЛЕШКА: некои слушалки немаат сериски број на нив.

  Фотоапарати и видеокамери

  Серискиот број и името на моделот може да ги најдете на долниот дел од фотоапаратот или на ознаката на оригиналната кутија.

  Долен дел на фотоапаратот

  Серискиот број и името на моделот на фотоапаратот или видеокамерата може да ги најдете на долниот дел од уредот.

  1. Име на моделот (на пр. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 или DCR-SX15E)
  2. Сериски број

  Слика од долниот дел на фотоапаратот ILCE-9. Бројката „1“ посочува кон името на моделот. Бројката „2“ посочува кон серискиот број.

  Дигитален фотоапарат
  Локација за серискиот број на дигиталните фотоапарати. Серискиот број е заменет со „XXXX“ на сликата.
  Видеокамера
  Локација за серискиот број на видеокамерите. Серискиот број е заменет со XXXX на сликата.
  Фотоапарат Alpha (α) DSLR
  Локација за серискиот број на фотоапаратите Alpha DSLR. Серискиот број е заменет со „XXXX“ на сликата

  Оригинална кутија

  Серискиот број и името на моделот може да ги најдете и на ознаката на оригиналната кутија. Локацијата на серискиот број е означена со црвена боја на сликата подолу.

  Ознака со баркод - серискиот број следи по „S01“

  Објектив

  1. Име на моделот (на пр. SEL135F18GM или SEL2470GM)
  2. Сериски број

  Слика од два објектива еден до друг (SEL135F18GM и SEL2470GM). Бројката „1“ посочува кон имињата на моделите. Бројката „2“ посочува кон сериските броеви.


  Други дигитални уреди за обработка на слики

  • Дигитални печатачи и рамки за фотографии: името на моделот и серискиот број се наоѓаат на задниот или долниот дел од уредот (на пр. DPF-D810).
  • Уред за складирање дигитални фотографии: името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот дел од уредот (на пр. VRD-MC6).

  Телефони Xperia

  Како да го најдете името на моделот

  Следете ги чекорите подолу за да го најдете името на моделот во опцијата Settings (Поставки) на вашиот телефон.

  1. Одете во Settings (Поставки).
  2. Овој чекор може да се разликува во зависност од верзијата на Android на вашиот телефон. Одете во About phone (Повеќе за телефонот). Ако не можете да ја видите оваа опција, одете во System (Систем) → About phone (Повеќе за телефонот).
  3. Името на моделот обично е наведено кај информациите за телефонот во „Модел“ (на пр. „Модел: L4113“ соодветствува на Xperia 10).

  Како да го најдете IMEI-бројот

  Бројот за меѓународен идентитет на мобилна опрема (IMEI) е единствен број за идентификација или сериски број на вашиот мобилен уред. Применете еден од методите подолу за да го најдете вашиот IMEI-број.

  1. Употребете го бирачот на телефонот

  Следете ги чекорите подолу за да го најдете IMEI-бројот и името на моделот со помош на бирачот на телефонот.

  1. Во менито Home (Почетен екран), допрете ја иконата за бирачот на телефонот.
  2. Најдете и допрете ја иконата на тастатурата за бирање.
  3. Внесете го следниов код: *#06# за да пристапите до информациите за IMEI.

  Можете да го погледнете следното видео за да дознаете како да пристапите до IMEI-бројот со помош на бирачот на телефонот.


  2. Употребете ја апликацијата Support

  Следете ги чекорите подолу за да го најдете IMEI-бројот и името на моделот со помош на апликацијата Support.

  1. Во менито Home (Почетен екран), допрете ја иконата за Application (Апликација) на екранот.
  2. Најдете ја и допрете на апликацијата Support.
  3. IMEI-бројот може да го најдете во делот Информации за уредот .

  3. Проверете во опцијата Settings (Поставки) на телефонот

  Следете ги чекорите подолу за да го најдете IMEI-бројот во опцијата Settings (Поставки) на телефонот.

  1. Одете во Settings (Поставки).
  2. Следниот чекор зависи од верзијата на Android на вашиот телефон. Патеката може да се разликува на постари верзии на Android.
   • System (Систем) → About phone (Повеќе за телефонот).
   • About phone (Повеќе за телефонот) → Status (Статус) → IMEI information (Информации за IMEI).
  3. IMEI-бројот е наведен кај информациите за телефонот.

  4. Проверете ја оригиналната кутија на телефонот

  IMEI-бројот и името на моделот се отпечатени на ознаката на оригиналната кутија од вашиот телефон.


  Како да го најдам IMEI-бројот ако мојот телефон не се вклучува

  Кај поновите уреди Xperia, IMEI-бројот е запишан во внатрешниот дел на отворот за SIM-картичка на лежиштето со ознака. Следете ги чекорите подолу за да го проверите отворот за SIM-картичка:

  ЗАБЕЛЕШКА: следните методи може да се разликуваат во зависност од моделот на уредите.

  1. Отстранете го држачот за SIM-картичката за да пристапите до лежиштето со ознака.
  2. Кај некои модели, IMEI-бројот се наоѓа во отворот за мемориска картичка. Извлечете го лежиштето со нокот или со отворена спојница (или нешто слично).
  3. Кај уредите со заден капак што се отстранува, IMEI-бројот се наоѓа под задниот капак.

  Таблети

  Името на моделот и серискиот број се прикажани на сликата подолу.
  1. Име на моделот (на пр. SGPT121DE/S или SGPT113BE/S)
  2. Сериски број
  Таблет

  Таблет S

  Таблет S

  Името на моделот се наоѓа на задниот дел од уредот во долниот лев агол (на пр. SGP-T112US/S).

  Таблет P

  Таблет P

  Внимателно отстранете го долниот/задниот капак. Името на моделот се наоѓа во горниот лев агол, во внатрешниот дел на преградата (на пр. SGP-T211US/S).

  Таблет Xperia

  таблет xperia

  Името на моделот се наоѓа на задниот дел од таблетот, како што е прикажано на сликата (на пр. SGP-T121US/S).


  Приемници и засилувачи Долгнавести звучници Безжични звучници Walkman, Hi-Fi и радио

  Hi-Fi-приемници и засилувачи

  Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на предниот или задниот дел од уредот.


  1. Име на моделот (на пр. STR-DE597 или STR-DN610)
  2. Сериски број

  Име на моделот и сериски број на A/V-приемникот

  Уреди за проследување медиуми

  Името на моделот се наоѓа на предниот или задниот дел (на пр. SMP-N100).

  Долгнавест звучник

  Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот или задниот дел од уредот.

  1. Име на моделот (на пр. HT-CT790 или HT-S350)
  2. Сериски број

  Локација за името на моделот (1) и серискиот број (2) на долгнавестиот звучник

  Безжични звучници

  Името на моделот (на пр. SRS-HG1) и серискиот број обично може да ги најдете на долниот дел од безжичниот звучник.


  Слика од преносливи безжични звучници со стрелка што покажува кон долниот дел

  WALKMAN

  Моделот и серискиот број обично се наоѓаат на задниот дел од уредот, како што е прикажано на сликата подолу.
  Локација за името на моделот (1) и серискиот број (2) на WALKMAN на задниот дел од уредот

  1. Име на моделот (на пр. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Сериски број

  Водоотпорен WALKMAN

  Примери за правилни имиња на модели: NW-WS623, NW-WS413.

  Името на моделот и серискиот број на водоотпорните модели на WALKMAN обично се наоѓаат блиску до ушните влошки од двете страни на уредот, како што е прикажано на сликата подолу.
  Водоотпорен WALKMAN: името на моделот и серискиот број се наоѓаат од двете страни на уредот

  Радио часовници

  Името на моделот се наоѓа на предниот дел од уредот (на пр. ICF-C707)

  .

  Мини / Микро аудиосистеми за на полица

  Слика од аудиосистемот за на полица - локација на името на моделот на предниот дел од главниот плеер.

  Името на моделот (на пр. MHC-EC68PI) се наоѓа на предниот дел од главниот плеер, а не на звучниците бидејќи тие имаат свое име на модел.


  Аудиоуреди

  1. Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на долниот дел од производот.
  2. Името на моделот (на пр. CFD-S70 е напишано на надворешниот дел.
  3. Ознаката со серискиот број се наоѓа во внатрешниот дел на капакот од преградата за батерии. Отворете го капакот од преградата за батерии за да го видите серискиот број.

  Три слики една до друга. Од лево кон десно: 1) Слика од аудиоуред со стрелка што покажува кон долниот дел на уредот. 2) Локација за името на моделот на надворешниот дел од уредот. 3) Локација на серискиот број во внатрешниот дел на преградата за батерии.

  Приклучни станици

  Името на моделот се наоѓа на предниот или долниот дел (на пр. RDP-XF100iP).


  Далечински управувачи Blu-ray Disc-плеери: Компјутери Аудиосистеми за автомобили и GPS

  Далечински управувачи

  Името на моделот се наоѓа на долниот или горниот дел од контролорот (на пр. RM-EZ4).

  Blu-ray Disc-плеер

  Името на моделот (на пр. BDP-S580) се наоѓа на предниот и задниот дел од плеерот. Серискиот број се наоѓа на етикетата од производот на задниот дел, како што е прикажано на сликата подолу.


  1. Име на модел
  2. Сериски број

  blu-ray-плеер - името на моделот и серискиот број се наоѓаат на предниот и задниот дел

  Систем за домашно кино Blu-ray Disc

  Името на моделот се наоѓа на предниот дел од главниот плеер (на пр. BDV-E500W).


  Blu-ray Disc-плеер со опција за интернет-телевизија

  Името на моделот се наоѓа на предниот и задниот дел (на пр. NSZ-GT1)


  Пренослив Blu-ray Disc-плеер

  Името на моделот се наоѓа на предниот дел или на капакот од лежиштето за дискови (на пр. BDP-SX1000)

  Лаптопи

  Методот за наоѓање на името на моделот зависи од датумот на издавање на производот. Кликнете на соодветниот линк подолу.

  За лаптопи издадени во 2010 година или понови За лаптопи издадени во 2009 година За лаптопи издадени помеѓу есента 2000 г. и пролетта 2009 г. За лаптопи издадени пред летото 2000 година

  VAIO® Tap 20

  Името на моделот се наоѓа на задната десна страна (на пр. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Кога компјутерот е отворен, името на моделот се наоѓа на десната страна зад екранот (на пр. SVD-11213CXB).


  Десктоп компјутери

  Имињата на моделите на десктоп компјутерите започнуваат со буквите: „PCV“, „VGC“, „VPC“ или „SVJ“ и се наоѓаат на мала ознака на предниот дел од компјутерот (куќиште).


  • Најдете ја малата ознака на предниот дел од куќиштето (на пр. VGC-RC210G).
  • На сè-во-едно компјутерите, бројот се наоѓа на предниот десен дел од компјутерот (на пр. VPC-L137FX).


  ЗАБЕЛЕШКА: бројот на „моделот“ наведен на сивата етикета на задниот дел од компјутерот нема да ви даде точни информации.


  Моделот можете да го најдете и на следните начини:

  Преку (My) Computer (Мој компјутер) Преку VAIO Care

  Аудиоприемници

  Име на модел

  Името на моделот се наоѓа на предниот панел (на пр. CDX-GT200).

  Аудиосистеми за автомобили

  Сериски број

  Серискиот број се наоѓа на долната страна од аудиосистемот за автомобил. Не можете директно да пристапите до него, како што може да видите на сликите подолу. Ако ви е потребен серискиот број, се препорачува обучен техничар да го извади аудиосистемот за автомобил од лежиштето за стерео уредот за автомобил.

  Локација на серискиот број на долната страна

  Звучници/Галантерија:

  Името на моделот и серискиот број се наоѓаат на пакувањето и во прирачникот (на пр. XS-LD126P5).

  GPS

  Името на моделот се наоѓа на задниот дел, долниот дел или во преградата за антена (на пр. NV-U74T).  Диктафони Читачи Професионални производи

  Дигитални диктафони

  Во зависност од моделот, името на моделот и серискиот број на вашиот дигитален диктафон може да ги најдете на задниот или на долниот дел од уредот.

  ICD-SX2000

  1. Име на моделот (ICD-SX2000)
  2. Сериски број

  Дигитален диктафон ICD-SX2000 - локација на моделот и серискиот број

  ICT-TX800

  1. Име на моделот (ICT-TX800)
  2. Сериски број

  Дигитален диктафон ICT-TX800 - локација на моделот и серискиот број


  Читач

  Серискиот број со 7 цифри се наоѓа на ознаката со ID на производот на кутијата. Неговата локација е означена на сликата подолу.

  Две слики една до друга. Сликата на левата страна прикажува кутија на е-читач. Сликата на десната страна ја прикажува локацијата на серискиот број на зумираната ознака на производот. Пред серискиот број има „S01“.


  PRS-T1, T2

  Доколку е применливо, внимателно отстранете ја изборната футрола (PRSA-CL10) или футролата со светло (PRSA-CL22). Серискиот број со 7 цифри се наоѓа на задниот дел од уредот.

  Футролата за е-читачот по отстранување на читачот (PRSA-CL10 или PRSA-CL22)

  Серискиот број се наоѓа на задната страна од е-читачот (се однесува на PRSA-CL10 или PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Внимателно отстранете ја футролата или изборната футрола со светло (PRSA-CL30). Погледнете го поглавјето “Отстранување/поставување на стандардната футрола” во водичот за корисници. Серискиот број со 7 цифри се наоѓа на задниот дел од уредот.

  Футролата по отстранување на читачот (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: серискиот број се наоѓа на задната страна од уредот.

  Професионални производи

  Посетете ја веб-страницата за професионални производи од Sony за да најдете повеќе информации за следните категории:

  • Професионални фотоапарати
  • Емитување и продукција
  • Проектори
  • Професионални екрани
  • Архивирање и управување со содржини
  • Аудио
  • Паметни системи
  • Медицина