ИД на напис : 00155158 / Последна промена : 12.07.2018Отпечати

Каде може да ги најдам бројот на моделот и серискиот број на уредот или мултимедијалниот систем за во автомобил?

  Бројот на моделот и серискиот број може да се најдат на уредот или во бар-кодот на оригиналната кутија.

  Примери за имиња на точни модели: RSX-GS9 | MEX-N4100BT | WX-800UI

  • На повеќето уреди за во автомобил, името на моделот е прикажано на рамката од предниот панел што се отстранува. Серискиот број (2) често може да се најде на задната страна (најчесто за модели со BT или NFC)

  Куќиште

  • Можеби ќе треба да демонтирате некои модели за да ја најдете етикетата со овие броеви на куќиштето од уредот:

  Куќиште

  1: Број на моделот
  2: Сериски број

  • Најпосле, етикети како таа во примерот подолу може да се најдат на оригиналната кутија од производот и на нив се прикажани овие броеви

  Кутија

  1: Број на моделот
  2: Сериски број