ИД на напис : 00234808 / Последна промена : 08.11.2022Отпечати

Зошто не можам да ги оптимизирам апликациите (персонализација)?

    Во некои работни опкружувања, оптимизирањето на апликацијата може да биде неуспешно. Во тој случај, извршете една од следните постапки:

    1. Проверете дали апликацијата што се обидувате да ја персонализирате е ажурирана со најновата верзија.
    2. Повторно извршете 360 Reality Audio Setup (Поставување на 360 Reality Audio) во апликацијата Sony | Headphones Connect.

    Забелешка за апликацијата Amazon Music: Од октомври 2021 година, не можете да го оптимизирате користењето на апликацијата Amazon Music преку апликацијата Sony | Headphones Connect. Ќе треба да уживате во песните со 360 Reality Audio преку претплата на Amazon Music Unlimited без персонализација.