ИД на напис : 00234728 / Последна промена : 03.02.2022

Дали слушалките од Sony нудат поддршка за 360 Reality Audio?

    Да, можете да слушате песни со 360 Reality Audio преку слушалките од Sony. Ако слушалките се сертифицирани за 360 Reality Audio, можете да го оптимизирате доживувањето на 360 Reality Audio преку апликацијата Sony | Headphones Connect за да извршите 360 Reality Audio Setup (Поставување на 360 Reality Audio).

    Забелешка за апликацијата Amazon Music: Можете да уживате во песните со 360 Reality Audio преку претплата на Amazon Music Unlimited со кои било слушалки. Меѓутоа, не можете да ја оптимизирате (персонализирате) апликацијата Amazon Music преку апликацијата Sony | Headphones Connect (од октомври 2021 година).