ИД на напис : 00228433 / Последна промена : 24.02.2020

Белешки за поврзување на интернет со производи произведени од Sony

  Кога поврзувате производ произведен од Sony, како што е телевизор или Blu-ray снимач, на интернет, користете насочувач за да го поврзете или поврзете го производот на LAN-приклучок со функција за насочувач.

  • Жичано/Безжично поврзување преку насочувач
   На илустрацијата е прикажано како да се поврзете на мрежа преку насочувач

   [А]: LAN-порта на ѕидот
   [B]: LAN-кабел
   [C]: Насочувач (со функција за конверзија на IP што функционира како преклопник)
   [D]: Безжичен LAN
  • Поврзување на LAN-порта (*1) со функција за насочувач
   На илустрацијата е прикажано како да се поврзете на мрежа преку насочувач

   [А]: LAN-порта на ѕидот
   [B]: LAN-кабел

  Ако се појави безбедносен проблем, можеби производот е заразен со злонамерен софтвер што претставува ризик за кражба или фалсификување на лични информации или содржина. Покрај тоа, ако уредот е заразен, може да предизвикате ненамерна штета на мрежните услуги.

  *1 Проверете со администраторот или давателот на интернет-услуги за да одредите дали уредот за мрежни линии има функција на насочувач.