ИД на напис : 00203878 / Последна промена : 27.06.2019

Ажурирање на софтвер за подобрување на безбедноста на телевизори со Android од Sony од 2015, 2016 и 2017 година

Производи и категории на кои се однесува овој напис

Почитувани и ценети купувачи,

Издадовме ажурирања на софтверот за да ја подобриме безбедноста на одредени телевизори BRAVIA за да одговориме на потенцијална безбедносна ранливост на функцијата mmap, што е еден од повиците на системот Unix. Во моментов, нема потврден начин за да се нападне ранливоста.

Ако телевизорот не се ажурира автоматски, преземете ја и инсталирајте ја најновата верзија на ажурирањето.

 

Решение

Ако вашиот телевизор е поставен автоматски да добива ажурирања кога ќе се поврзе на интернет, тогаш треба да е веќе ажуриран. Тоа е стандардно поставување за засегнатите модели.

За да потврдите дека телевизорот веќе е ажуриран, посетете го делот Downloads (Преземања) на страницата за производот за вашиот модел. Кликнете на врската Firmware update (Ажурирање на фирмвер) за подетални информации за тоа како да ја проверите верзијата на софтверот. Ако телевизорот не е веќе ажуриран, следете ги упатствата за да го преземете и да го инсталирате ажурирањето.

 

Засегнати модели:

Серија на телевизориПотребна верзија на фирмвер

Серии W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 и XD94

 v5.381 или понова

Серии XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 и A1

 v6.5629 или понова

Не сте сигурни на која серија телевизори припаѓа вашиот модел? Еве неколку примери:

  • KDL-75W855C
  • KD-65X9305C
  • KD-55XD8577
  • KD-65ZD9
  • KD-75XE9405
  • KD-55A1

 

Известување:

MWR Labs го пријави овој безбедносен ризик. Би сакале да им се заблагодариме за нивната поддршка.