ИД на напис : 00190151 / Последна промена : 11.12.2017

Производи од сив увоз надвор од Европската економска област и Швајцарија

  Sony дозна дека одреден број продавачи увезуваат оригинални производи од Sony надвор од Европската економска област и Швајцарија за продажба во Европската економска област и Швајцарија.  Често овие производи се наменети за американскиот или азискиот пазар за кои може да важат поинакви стандарди и правна усогласеност.

  Ако сте жител во Европската економска област или Швајцарија и купите производ од еден од овие продавачи или купите производ надвор од Европската економска област и Швајцарија, сакаме да бидете свесни дека постојат ризици што се поврзани со купување на тоа што се нарекува „сив увоз“. Сивиот (или паралелен) увоз може да се опише како нефалсификуван производ кој потекнува надвор од Европската економска област и Швајцарија.

  Потрошувачите во Европската економска област и Швајцарија може да забележат дека производите од сивиот увоз не ги исполнуваат нивните очекувања бидејќи не биле конфигурирани и не биле направени за нивниот локален пазар. На пример:

  • Може да ја немаат ознаката CE што се бара според европските закони и покажува (меѓу другото) дека производот ги исполнува европските безбедносни барања и затоа може да се пласира на европскиот пазар.
  • Производите од сив увоз не се покриени со политиката за поправка на Sony за Европската економска област и Швајцарија и затоа сервисната поддршка нема да биде покриена со гаранцијата за производство на Sony*. Исто така, ова значи дека нема покривање во рамките на гаранцијата дури и за производи кои не работат при приемот, во сервисен центар во Европската економска област или Швајцарија. На следнава врска може да дознаете повеќе за нашата политика за гаранција:     
   http://services.sony.com.mk/support/mk/warranty/general.
  • Имајќи предвид дека Sony нема намера да пласира производи од сив увоз на пазарот на Европската економска област и Швајцарија, таквите производи нема да бидат вклучени во промотивните кампањи во Европа.
  • Можно е во пакувањето да нема напојување за Европската економска област или Швајцарија (адаптер/кабел) или евентуално може да има напојување што не било обезбедено од Sony, па според тоа, Sony не бил во можност да спроведе соодветни проверки на квалитетот.
  • Производите и галантеријата кои биле наменети за различни земји/региони може да не се компатибилни меѓу себе.

  На следнава врска може да најдете овластен продавач на Sony во ваша близина:
  https://www.sony.com.mk/dealerlocator/search

  * Моделите за туристи кои имаат ограничен туристички гарантен лист може да бидат покриени со гаранцијата од Sony дури и ако биле купени надвор од Европската економска област и Швајцарија.