ИД на напис : 00200729 / Последна промена : 27.06.2019Отпечати

Известување за корисниците на видеокамера Handycam®/Action CAM кои користат Ustream (во моментов, IBM Cloud Video) – 31 јули 2018 г.

  Ви благодариме за интересот за производите на Sony.

  Ustream, услугата за проследување видео во живо од Ustream, Inc., сега ја обезбедува IBM (International Business Machines Corporation) како IBM Cloud Video.
  IBM објави информација дека на 17 септември 2018 година, IBM Cloud Video (претходно Ustream) ќе заврши со бесплатно проследување и ќе се обезбеди проследување само со плаќање.

  *„Ustream“, „IBM Cloud“ и „IBM Cloud Video“ се трговски марки на IBM.

  Модели на кои се однесува:

  • [Action CAM]
   • FDR-X3000R/FDR-X3000
   • HDR-AS300R/HDR-AS300
   • HDR-AS50R/HDR-AS50
   • FDR-X1000VR/FDR-X1000V
   • HDR-AS200VR/ HDR-AS200V
   • HDR-AS100VR*/HDR-AS100V* *потребно е ажурирање на системскиот софтвер
   • HDR-AZ1/HDR-AZ1VR
     
  • [Handycam®]
   • HDR-CX440/HDR-PJ440/HDR-PJ440E
   • HDR-CX450/HDR-CX450E/HDR-CX455/HDR-CX480/HDR-CX485
   • HDR-CX620E/ HDR-PJ620E
   • HDR-CX670/HDR-PJ670/HDR-PJ670E
   • HDR-CX625/HDR-CX675/HDR-PJ675/HDR-PJ675E
   • HDR-CX680/HDR-CX680E/HDR-PJ680
   • FDR-AX30/FDR-AX30E/FDR-AX33/FDR-AX33E/FDR-AXP33E
   • FDR-AXP35/FDR-AXP35E/FDR-AX40/FDR-AX40E
   • FDR-AX53/FDR-AX53E/FDR-AX55/FDR-AXP55/FDR-AXP55E
   • HDR-PJ410/HDR-PJ410E

  *Сите модели не се достапни во сите земји/региони. Достапноста може да се разликува според земјата/регионот.