ИД на напис : 00173424 / Последна промена : 15.06.2021Отпечати

Sound Organizer ќе го замени Digital Voice Editor

  Претставување на Sound Organizer

  Од 31 март 2017 година, Digital Voice editor (верзија 3.3.), којшто е компјутерски софтвер што се користи за увезување, репродуцирање и уредување датотеки што се снимени со IC-снимачи, нема да биде достапен повеќе.

  На негово место, Sony го претставува Sound Organizer (верзија 1.6). Овој слободен софтвер е аудио апликација што ја има истата функционалност како и Digital Voice Editor.

  >> Преземете го Sound Organizer верзија 1.6

  >> Преземете го Sound Organizer верзија 2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000
   

  Како се увезуваат датотеки во Sound Organizer

  Може да увезувате датотеки од компјутерот во Sound Organizer на еден од следниве начини:

  Преснимување со повлекување

  1. Изберете ја датотеката (Снимки [Voice] (Глас) или [Music] (Музика)) во којашто сакате да ја регистрирате датотеката од страничната лента
  2. Преснимување со повлекување датотеки во списокот на датотеки
  3. Кликнете „Import“ (Увези) или „OK“

  Одредете ги датотеките или папките

  1. Изберете „Import Recorded Voice File“ (Увези снимена гласовна датотека) или „Import Recorded Audio Folder“ (Увези снимена аудио папка) од менито [File] (Датотека) на горниот дел од екранот
  2. Изберете ги датотеките / папките што сакате да ги увезете
  3. Кликнете „Import“ (Увези) или „OK“

  Увезете музичка библиотека

  1. Изберете „Import Music File“ (Увези музичка датотека) или „Import Music Folder“ (Увези музичка папка) од менито [File] (Датотека) на горниот дел од екранот
  2. Изберете ги датотеките / папките што сакате да ги увезете
  3. Кликнете „Import“ (Увези) или „OK“