Убавината на Земјата нè инспирира

Компанијата Sony немаше да овозможи неверојатни доживувања без инспирација од светот околу нас. Компанијата Sony применува креативност и технологија за својот еколошки план „Патот кон достигнување на нулата“ за 2050 година, а притоа ги зголемува напорите за да ни помогне да живееме удобно на нашата планета.

ТЕМИ
Иновација за одржливост на Земјата
Преземање постапки за климатските промени
Преземање постапки за ресурси
Triporous
TriporousTM придонесува за чист свет
Купови пелети
Предводници на развојот на рециклирана пластика
Преземање постапки за биоразновидност
Слика за „Играме за планетата“
Видеозапис на UNEP „Играме за планетата“ за самитот за биоразновидност на ОН
Слика од маж на плантажа
Создавање изобилни екосистеми преку нови земјоделски методи
Предизвик: минимално загадување, максимум инспирација
Преземање постапки за климатските промени
Слика од Playstation
Реални заштеди на енергија за виртуелен свет
Слика од луѓе кои работат во фабрика
Ги намалуваме емисиите на фабриката
Преземање постапки за ресурси
Преземање постапки за биоразновидност
Плажа со чисто небо
Sony за иднината на нашите океани

Компанијата Sony немаше да овозможи неверојатни доживувања без инспирација од светот околу нас. Компанијата Sony применува креативност и технологија за својот еколошки план „Патот кон достигнување на нулата“ за 2050 година, а притоа ги зголемува напорите за да ни помогне да живееме удобно на нашата планета.

Еколошки активности на Sony во светот
Регулаторни и други информации за вашата земја

Дознајте повеќе за информациите поврзани со регулативите за вашата земја релевантни за производите на Sony.