Убавината на Земјата нè инспирира

Компанијата Sony немаше да овозможи неверојатни доживувања без инспирација од светот околу нас. Компанијата Sony применува креативност и технологија за да го реализира својот еколошки план „Патот кон достигнување на нулата“ до 2050 година, а притоа ги зголемува напорите за да ни помогне да живееме удобно на нашата планета.

ТЕМИ
Иновација за одржливост на Земјата
Преземање постапки за климатските промени
Преземање постапки за ресурси/биоразновидност
Предизвик: минимално загадување, максимум инспирација
Преземање постапки за климатските промени
Преземање постапки за ресурси/биоразновидност
Еколошки карактеристики на електронските производи
Еколошки активности на Sony во светот
Регулаторни и други информации за вашата земја

Дознајте повеќе за информациите поврзани со регулативите за вашата земја релевантни за производите на Sony.