За да го исполниме светот со емоции, мора да го зачуваме здравјето на нашето општество и планетата. Ветуваме дека ќе ги исполниме нашите еколошки обврски и позитивно ќе придонесеме преку нашата технологија.

ТЕМИ
Еколошки карактеристики на електронските производи и услуги