Слика од дневна соба со телевизор од Sony во средина на дневната соба Слика од дневна соба со телевизор од Sony во средина на дневната соба

TV

Пристапност за сите, согласно вашите потреби

Технологијата овозможува полесно гледање, слушање и користење. Телевизорите од Sony, што имаат дизајн со опции за пристапност, го подобруваат корисничкото доживување независно од возраста, способноста или опкружувањето.

Пристапност што ќе им помогне на вашите сетила

Три икони, една покрај друга, на левата има око, на средната има уво и на десната има дланка Три икони, една покрај друга, на левата има око, на средната има уво и на десната има дланка

Помош при гледање

Користете гласовна контрола, слушнете што има на екранот или прилагодете го приказот.
Достапноста на функциите зависи од моделот, регионот и земјата.

Функции за отчитување и за зголемување текст

Функцијата за отчитување0 ви овозможува да го разгледате водичот за ТВ-програми на екранот или да ги промените поставките на телевизорот без да гледате во екранот, а функцијата за зголемување текст1 ќе прикаже зголемена верзија од фокусираниот текст во долниот или горниот дел на екранот2.
Слика од мени на телевизор со прикажани опции за отчитување и зголемување текст

Инверзија на бои 

Направете инверзија на светлината на боите и претворете ги светлите површини во темни, а темните површини во светли. Оваа функција може да се вклучи или исклучи според потребите. Ако текстот се чита полесно со темна или светла боја во заднина, тогаш променете ја бојата на заднината со помош на функцијата за инверзија на бои.
Две слики на екранот, левата со стандардни бои, а десната со вклучена функција за инверзија на боите

Кратенка за пристапност

Кратенката за пристапност ви овозможува брзо и лесно вклучување или исклучување на функциите за пристапност.
Слика од мени на телевизор што го прикажува поставувањето на кратенката за пристапност

Помош при слушање

Прилагодете ја јачината и звукот или, пак, претворете го звукот во текст.
Достапноста на функциите зависи од моделот, регионот и земјата.

Безжичен и практичен звучник за телевизори

SRS-LSR200 ги прави гласовите појасни со функцијата за зумирање гласови, а звучникот има голем преклопник за вклучување/исклучување, вртливо копче за јачина на звук што се врти лесно и рачка за лесна преносливост0.
Слика под агол од SRS-LRS200

Помош при движење

Изберете го начинот на ракување, вклучувајќи кратенки или гласовна контрола.
Достапноста на функциите зависи од моделот, регионот и земјата.

Функција за времетраење на известувањата

Функцијата за времетраење на известувањата може да се користи за да се продолжи времето на приказ на известувањата.  
Слика од мени на телевизор што ги прикажува опциите за времетраење

Ракување без раце, вклучувајќи и пребарување видеоснимки

Корисниците на BRAVIA со вграден Google Assistant можат да изговорат „OK Google“ и да кажат задача, како пребарување видео на YouTube, што ќе се изврши. Може да користите гласовни команди и за ракување со BRAVIA, како вклучување или исклучување на напојувањето или менување на јачината на звукот01234.
Слика од телевизор Bravia во дневна соба, го прикажува главното мени со сите достапни функции

Стабилно далечинско ракување на работна маса

Далечинскиот управувач е дизајниран за стабилно ракување на рамна површина, за да можете прецизно да ги притискате неговите копчиња со еден прст, без притоа да го држите управувачот во рака.
Слика од два далечински управувачи, на десната страна има сребрен далечински управувач, а на левата има црн далечински управувач

Погледнете го овој видеозапис за да дознаете информации за пристапноста на BRAVIA™