Предводници на развојот на рециклирана пластика

Ние во Sony ја намаливме нашата употреба на необновливи ресурси со SORPLAS™ - рециклирана пластика што нуди и одржливост и високи перформанси, поради што е идеална за нашите нови производи.

Рециклирана содржина до 99%

Рециклираната пластика што се користи во електрониката вообичаено содржи 30% рециклирани материјали. Револуционерното средство против запалување базирано на сулфур од Sony овозможува употреба на 99% рециклирани материјали во нашата пластика.

Рециклирана содржина до 99%

незапаливи SORPLAS™ пелети

SORPLAS™
SORPLAS™

[ 1 ] 99% рециклирана содржина [ 2 ] Средства против запалување, други адитиви 1%

Стандардна рециклирана поликарбонатна пластика
Стандардна рециклирана поликарбонатна пластика

[ 1 ] Нерециклирана пластика базирана на петролеум 55% [ 2 ] Рециклирана содр. 30% [ 3 ] средства против запалување, други адитиви 15%

Помага во намалување на штетните емисии при производството
Помага во намалување на штетните емисии при производството

Употребата на SORPLAS™ во LCD телевизорот BRAVIA™ KDL-40EX52H помогна во намалување на емисиите на CO2 за приближно 80% при неговото производство во однос на употребата на нерециклирани материјали.

[ 1 ] нерециклирани материјали [ 2 ] SORPLAS™

Внесуваме енергија во старата пластика

Искористувајќи отпадни оптички дискови и непотребни материјали од Sony и другите фабрики, но и искористени материјали како што се пластичните шишиња за вода, SORPLAS™ уште повеќе го поддржува рециклирањето.

Внесуваме енергија во старата пластика
Чекори за минимизирање на димензиите и максимизирање на перформансите

Придобивките што произлегуваат од минималната употреба на средства против запалување во SORPLAS™ не се ограничени со револуционерните нивоа на рециклирани материјали што може да се додадат. Стандардните средства против запалување вообичаено ги ослабнуваат оригиналните карактеристики на пластиката, па затоа со нивното намалување, SORPLAS™ може да се рециклира неколку пати со минимална загуба на перформанси. Освен тоа, како висококвалитетна пластика, таа има највисоко ниво на издржливост помеѓу незапаливите поликарбонатни пластики. Исто така, таа нуди прекрасна завршна обработка за која не се потребни дополнителни слоеви за додавање боја или сјај.

[ 1 ] Пресување и формирање пелети [ 2 ] Обликување [ 3 ] Производи [ 4 ] Расклопување [ 5 ] Собирање од пазарот

Одлични можности за рециклирање

SORPLAS™ е создаден со соединување на рециклирана и отпадна пластика, како оптички дискови и шишиња за вода, со средство против запалување создадено од Sony. Новиот материјал може да се користи за производство на многу производи од Sony благодарение на неговата цврстина, отпорност на масло и квалитетната завршна обработка што ја нуди SORPLAS™.
SORPLAS™ е делумно создаден од материјали земени од Sony и други фабрики, како и искористени производи. Иако SORPLAS™ е делумно создаден од рециклирана пластика, тој може да се пресува и оформи во пелети за повторно да се употреби во нови производи.

Лесен, цврст и огноотпорен
Лесен, цврст и огноотпорен

Искористувајќи ги придобивките на комбинацијата од одлична структурна цврстина и незапалив материјал што ги нуди SORPLAS™, создадовме повеќе делови за сериите A80J/X95J/X90J/X85J/X80J на BRAVIA. Од задниот капак до внатрешните компоненти, сите ја имаат цврстината и софистицираниот дизајн на SORPLAS™. 

Цврст, отпорен на масло и со различна примена

Фотоапаратите и видеокамерите мора да бидат цврсти и отпорни на масло. SORPLAS™ беше прв што ги задоволи овие потреби во 2012 година и сè уште се употребува во одредени фотоапарати од Sony, вклучувајќи ги HX99 и HX400V.

Цврст, отпорен на масло и со различна примена
Издржлив, привлечен и подготвен за вашиот живот
Издржлив, привлечен и подготвен за вашиот живот

Поради нашата желба за набавка на повеќе уреди, уредите треба да бидат поиздржливи и попривлечни. Освен тоа што е цврст, SORPLAS™ овозможува одлично прилепување на боите за подобар изглед на уредите.

Од отпадна пластика до вреден ресурс

Yasuhito Inagaki

Senior Chemical Engineer,
SORPLAS™ Business Office

Од отпадна пластика до вреден ресурс

Долготрајниот развој беше неопходен за создавање нова рециклирана пластика

Развојот на SORPLAS™ започна пред повеќе од десет години и тогаш нашето испитување беше фокусирано главно на повторното искористување на отпадната пластика од фабриките на Sony на поефикасен начин. Едни од апликациите со потенцијал беа прочистувачи на отпадна индустриска вода и соединенија што апсорбираат вода за пелените за една употреба, а за време на нашето испитување создадовме и средство против запалување базирано на сулфур кое значително ја зголеми огноотпорноста на поликарбонатната пластика. Соединувањето на ова средство против запалување со поликарбонатната пластика добиена од отпадните оптички дискови и непотребните оптички суровини од фабриките на групацијата Sony беа неопходни за развојот на SORPLAS™. SORPLAS™ е рециклирана пластика што ја создадовме за да го задржиме и конвертираме отпадот од производството во вреден ресурс.

Друга страница за технологија од Sony

Друга страница за технологија од Sony

Рециклирање и поголемо уживање при слушањето.

Ги очекуваме сите ваши прашања за SORPLAS™. (линк од веб-сајтот на Sony Semiconductor Solutions Corporation (англиски)).