Пробен видеозапис | E PZ 10-20 мм F4 G | Sony | Објектив

Текстови „E PZ 10-20 мм F4 G“ и „Снимено со ZV-E10, α6600 и α7 IV, со градација.“ прикажани врз страничен приказ на цилиндар на објектив

 

Текст „α7 IV, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис, снимен од ниска положба, каде што жена оди низ атриум на аеродром со висок кров; потоа се прикажува друг видеозапис снимен со ротација од ниска положба каде што истиот субјект гледа надолу кон објективот

Текст „α6600, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис каде што првично е фокусиран мебелот во преден план, а потоа фокусот преминува врз субјект кој влегува во кадарот, завртен странично, во заднина

 

Текст „ZV-E10, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеоблог од група пријатели кои скокаат возбудено; потоа се прикажува видеозапис од истата група пријатели кои стојат околу фотоапаратот и гледаат надолу кон објективот, а приказот во снимката се одзумира

 

Текст „ZV-E10, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеоблог од маж кој седи на карпеста површина, а приказот во снимката се одзумира

 

Текст „α6600, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од жена во профил, која оди низ пешачки тунел, а приказот во снимката се одзумира; потоа се прикажува видеозапис од истиот субјект кој позира во тунелот

 

Текст „ZV-E10, F4“ прикажан во долниот лев агол на автопортретски видеоблог од жена која седи во комбе

 

Текст„α7 IV, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис, што операторот го снимил со движење наназад, каде што е прикажана жена која оди на тротоар покрај автопат

 

Текст „ZV-E10, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеоблог со неколку брзи секвенци од група пријатели кои поставуваат шатор

 

Текст „α6600, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис снимен одблиску од маж кој гледа нагоре кон долната страна на надвозник

 

Текст „α7 IV, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис, снимен од ниска положба, каде што е прикажана жена во атриум на аеродром која се наведнува и се насмевнува кон објективот

 

Текст „ZV-E10, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од жена која стои покрај цвеќиња со висина до нејзината половина, под светло небо, а притоа операторот зумира

 

Текст „α7 IV, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од жена која стои на трибина во празна концертна сала, а приказот во снимката се одзумира

 

Текст „E PZ 10-20 мм F4 G“ прикажан врз страничен приказ на цилиндар на објектив

 

Лого SONY