Ви го претставуваме FE 20-70 мм F4 G | Sony | Објектив

Лого Alpha

 

Текст „Нова дефиниција за стандарден зум: извонредно широк агол од 20 мм до 70 мм“

Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на одзумирана фотографија од субјект во долниот дел на спирални скали, со бројач во долниот лев агол што покажува одбројување на фокусната должина од „70 мм“ до „20 мм“; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/125 сек., ISO 160“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на страничен портрет од субјект во долниот дел на спирални скали; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/125 сек., ISO 200“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на портрет од субјект снимен од долен лев агол, во долниот дел на спирални скали

 

Текст „Неверојатен квалитет на слика со G-објективTM

Текстови „α7R V, F8, 1/125 сек., ISO 100“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на снимка од песочни дини; потоа
Текстови „α7R V, F11, 1/60 сек., ISO 100“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на снимка од песочни дини при ниска положба на сонцето

 

Текстови „FX3, F4“ и „70 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис од субјект кој гледа надолу кон фотоапаратот на бродска палуба; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/80 сек., ISO 400“ и „70 мм“ прикажани во долниот лев агол на портрет во профил од субјект под бродска палуба; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/200 сек., ISO 100“ и „70 мм“ прикажани во долниот лев агол на портрет во профил од субјект под бродска палуба

 

Текст „AF со врвни перформанси“

Текстови „FX3, F4“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис, во кој има дел со забавени движења, од субјект кој гледа надолу кон фотоапаратот, наспроти светло небо во заднина; потоа

Текстови „FX3, F4“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис, во кој има дел со забавени движења, од субјект кој оди и се врти под палуба на брод

Текстови „FX3, F13“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис во кој приказот на фотоапаратот се движи по мост со стаклен покрив; потоа
Текстови „FX3, F5,6“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис од структура на кула; потоа
Текстови „α7R V, F8, 1/320 сек., ISO 100“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на фотографија од истата сцена

 

Текстови „FX3, F4“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис со забавени движења од субјект кој стои под мост; потоа
Текстови „FX3, F4“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис со забавени движења во кој субјектот е прикажан од предна страна, ветерот му ја дува косата

 

Текст „FE 20-70 мм F4 G“ прикажан врз страничен приказ на објектив

 

Текст „Продолжен стандарден зум“ прикажан врз страничен приказ на објектив

Текст „70 мм“ прикажан во долниот лев агол на портрет од предна страна на субјект во горниот централен дел на екранот; потоа се прикажува текст во долниот лев агол што одбројува до „24 мм“ паралелно со проширувањето на аголот на гледање на портретот; потоа
текст во долниот лев агол што одбројува дури до „20 мм“, а аголот на гледање на портретот се проширува уште повеќе за да го зафати целиот екран; потоа
Текстови „Опфаќа извонредно широк агол до 20 мм“ и „α7 IV, F4, 1/60 сек., ISO 1600“ што се прикажуваат во долниот лев агол

Текст „Прибл. 488 гр. (17,3 oz.)“ прикажан врз видеозапис од објектив што корисникот го носи во рака на бродска палуба; потоа
видеозапис од корисник кој трча и држи фотоапарат со прикачен објектив; потоа
видеозапис од корисник кој гледа низ визирот и се подготвува да фотографира

 

Текстови „α7 IV, F4, 1/400 сек., ISO 400“ и „50 мм“ прикажани во долниот лев агол на портрет во профил од субјект под бродска палуба; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/320 сек., ISO 100“ и „70 мм“ прикажани во долниот лев агол на слика одблиску од портрет на субјект од предна страна; потоа
Текстови „α7 IV, F4, 1/500 сек., ISO 100“ и „20 мм“ прикажани во долниот лев агол на портрет од субјект кој гледа надолу кон фотоапаратот, делумно покриен со рака

 

Текст „Извонредна резолуција со G-објектив“

Текст „α7R V, F4, 1/30 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од растенија закачени на карпеста заднина; потоа
централниот регион на сликата се зголемува на цел екран, за да се покаже високата резолуција; потоа
враќање на оригиналната слика; потоа
Текст „Одлична резолуција низ целата слика“ се прикажува додека регионот во горниот десен агол на сликата се зголемува на цел екран, за да се покаже високата резолуција

 

Текст „Длабоко и меко дефокусирање со F4“

Текст „α7 IV, F4, 1/80 сек., ISO 800“ прикажан во долниот лев агол на портрет во профил од субјект во слабо осветлен ходник и светилки на ѕидот, со дефокусирана заднина; потоа
регионот во горниот дел на сликата каде што се прикажани светилки на ѕидот во заднина се зголемува на цел екран, се гледаат длабоки ефекти на дефокусирање во заднина

 

Текст „Одлични перформанси за снимање одблиску“

Текст „α7R V, F4, 1/250 сек., ISO 400“ прикажан во долниот лев агол на слика одблиску од цвеќиња со силни ефекти на дефокусирање во заднина; потоа

Текст „Мало фокусно растојание од 0,25 м (0,82 ft) при 70 мм“

Текст „α7R V, F4, 1/40 сек., ISO 400“
прикажан во долниот лев агол на поширока снимка одблиску од цвеќиња во сцена со планини и умерени ефекти на дефокусирање во заднина; потоа
Текст „Мало фокусно растојание од 0,25 м (0,82 ft) * при 20 мм“
Текст во фуснота: „* Режим за MF“

 

Текст „Брз AF, прецизно следење“

Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од корисник кој гледа кон фотоапаратот во ниска положба; потоа
сликата се зумира и се појавува бел правоаголник врз лицето на субјектот, што означува дека е активно откривањето на лица; потоа
сликата се зумира уште повеќе и се појавува бел правоаголник врз очите на субјектот, што означува дека е активно откривањето на очи; потоа
Текст „Стабилен AF при снимање со 4K 120 fps“ и
Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од субјект кој се симнува по спирални скали и гледа кон фотоапаратот, врз лицето на субјектот се појавува бел правоаголник што означува дека е активно откривањето на лица; потоа
сликата на видеозаписот со забавени движења се зумира уште повеќе и се појавува бел правоаголник врз очите на субјектот, што означува дека е активно откривањето на очи; потоа
видеозапис од субјект кој оди кон фотоапаратот во ходник на брод, се појавува бел правоаголник врз лицето на субјектот, што означува дека е активно откривањето на лица; потоа
сликата на видеозаписот со забавени движења се зумира уште повеќе и се појавува бел правоаголник врз очите на субјектот, што означува дека е активно откривањето на очи дури и ако главата е свртена во профил

Текст „Помалку поместувања на фокусот и оската при сумирање“ и
Текст „FX3, F4“
прикажан во долниот лев агол на видеозапис во кој сликата се зумира, а субјектот стои во ходник на брод

Текст „Ефикасна стабилизација на слика со активен режим*“
Текст во фуснота: „* Со компатибилен фотоапарат. Активниот режим предизвикува мало намалување на аголот на гледање“ прикажан врз видеозапис од корисник кој снима рачно со фотоапаратот додека оди по ходник на брод; потоа
Текст „FX3, F4” прикажан во долниот лев агол на видеозапис од субјект кој оди и врти во ходник на брод, прикажан е ефектот за стабилизација на слика

 

Текст „Стабилно снимање со механизам за стабилизација“ прикажан врз видеозапис од корисник кој носи фотоапарат ставен во механизам за стабилизација и го следи субјектот по спирални скали; потоа
Текст „FX3, F4“
прикажан во долниот лев агол на видеозапис од субјект кој оди и врти по спирални скали

 

 

Текст „Минимални промени во фокусната должина“ и
Текст „FX3, F4“
прикажан во долниот лев агол на видеозапис што прикажува транзиција на фокусот од лампа во преден план врз подалечен субјект, без забележливи промени во фокусната должина

 

Текст „Високо ниво на ракување и сигурност“ прикажан врз слика одблиску од објектив прикачен на фотоапарат; потоа
Текст „Копче за задржување на фокусот“ прикажан врз снимка од прстот на корисникот кој го притиснува копчето за задржување на фокусот што е поставено странично на цилиндарот на објективот; потоа
Текст „Преклопник за режими на фокусирање“ прикажан врз снимка од прстот на корисникот кој го притиснува преклопникот за режими на фокусирање (AF/MF) што се наоѓа до копчето за задржување на фокусот; потоа
Текст „MF со линеарен одзив“ прикажан врз снимка од раката на корисникот кој го врти прстенот за фокусирање; потоа
Текст „Прстен за решетката со преклопник за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на звукот на прстенот“ прикажан врз снимка од раката на корисникот која го притиснува преклопникот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на звукот на прстенот, а потоа го врти прстенот за решетката; потоа
Текст „Дијаметар на филтер од 72 мм“ прикажан врз снимка од раката на корисникот кој го отстранува предното капаче на објективот

 

Текст „Дизајн што е отпорен на прав и влага *“ и
Текст во фуснота „* Не се гарантира 100% отпорност на прав и влага“ прикажан врз цртеж на кој се гледаат локациите на заштитата кај цилиндарот на објективот означена со црвена боја

Текст „FX3, F4“ прикажани во долниот лев агол на видеозапис од корисникот кој држи фотоапарат и се качува по скали, во еден дел има забавени движења кога субјектот влегува во кадарот и гледа надолу кон фотоапаратот

Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис со забавени движења, чија слика се одзумира и ротира додека субјектот се качува по спирални скали

Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис со портрет од субјект под бродска палуба

Текст „α7R V, F4, 1/500 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од субјект снимена од ниска положба, со мост и крајбрежна градска сцена во заднина

Текст „α7R V, F4, 1/320 сек., ISO 400“ прикажан во долниот лев агол на портрет на брод со умерени ефекти на дефокусирање во заднина

Текст „α7 IV, F4, 1/4 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од бродските инструменти

Текст „α7R V, F4, 2,5 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од морска трева при слаба светлина

Текст „α7R V, F4, 1/400 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од исечен лимон

Текст „α7R V, F8, 1/100 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија со приказ нагоре кон небото помеѓу две високи згради поврзани со мостови и други структури

Текст „α7R V, F11, 1/50 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на фотографија од структура што се поврзува со две високи згради

Текст „α7R V, F4, 1/400 сек., ISO 400“ прикажан во долниот лев агол на слика одблиску од замрзнат лист со силни ефекти на дефокусирање во заднина

Текст „α7R V, F4, 1/640 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на широкоаголна снимка од разгрането растение што изникнало на песочна површина како во пустина, со рамномерни ефекти на дефокусирање во заднина, наспроти темно сино небо

Текст „α7R V, F11, 0,4 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на широкоаголна снимка од рамни солници по зајдисонце, со планини во далечината и разлеани облаци на небото

Текст „α7R V, F11, 1/60 сек., ISO 100“ прикажан во долниот лев агол на широкоаголна снимка од песочни дини со ефекти на дефокусирање што се зголемуваат рамномерно во заднина, наспроти темно сино небо

Текст „FX3, F8“ прикажан во долниот лев агол на широкоаголен видеозапис од двајца кои одат по темни песочни дини, се гледаат како силуети наспроти светлото небо

Текст „FX3, F4“ прикажан во долниот лев агол на видеозапис од субјект под силна сончева светлина, со мост во дефокусирана заднина

 

Текст „FE 20-70 мм F4 G“ прикажан врз страничен приказ на цилиндар на објектив

 

Лого SONY