Фотоапарати со заменливи објективи

Фотоапарати со заменливи објективи

Фотоапарати со заменливи објективи

Перформанси подобрени со AI | Alpha 7R V | Sony | α

Лого Alpha

 

Текст „Еволуција предводена од уредот за обработка со AI“

 

Снимка со зумирање низ отворот за прикачување објективи; потоа снимка со цртеж од отпечатена електронска плоча со вграден чип на кој се гледаат ознаки „SONY“ и „Уред за обработка со AI“; потоа текст „Наменски уред за обработка со AI“

 

Снимка одблиску од стапало на жена која оди; потоа се прикажува снимка од жена во профил, која потоа се врти кон фотоапаратот

Текст „Проценка на човечки пози“ прикажан врз неколку снимки од субјект што оди и седи во ограден двор и врз него се прикажува графика што означува следење на скелетот; потоа дополнителен текст „AI ја анализира положбата на скелетот и движењето на вашиот субјект“; потоа графиката што означува следење на скелетот се заменува со првичната слика и се слуша звук на активирање на блендата

Портрет снимен одблиску од жена во профил која потоа се врти и гледа кон фотоапаратот

 

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Препознава субјекти дури и кога се мали“ прикажани врз снимка од субјект што оди во шума, а врз неговото тело се прикажува бел и зелен правоаголник што означуваат дека е активен AF со препознавање во реално време; звукот на активирање на блендата го означува моментот во кој субјектот е доловен во фокус и покрај тоа што е прилично мал во однос на големината на сликата

 

 

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Препознава субјекти кога има извор на светлина во заднина“ прикажани врз снимка од субјект што оди по трева и врз него се прикажува графика што означува следење на скелетот; потоа бел правоаголник околу задниот дел од главата на субјектот; потоа помал бел правоаголник врз окото на субјектот кога ќе почне да ја врти главата кон фотоапаратот, што се гледа како силуета наспроти небото; потоа звук на активирање на блендата и слика од субјект што се гледа како силуета наспроти небото

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Препознава субјекти кои не гледаат кон фотоапаратот“ прикажани врз снимка од задната страна на субјект што оди во шума, а врз задната страна на главата и шапката се прикажува бел правоаголник што означува препознавање

 

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Препознава субјекти во профил“ прикажани врз снимка од субјект во профил кој стои во ходник, а врз неговото тело се прикажува бел правоаголник што означува препознавање; како што се доближува фотоапаратот, правоаголникот се префрла на главата, а потоа на окото

 

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Препознава субјекти кога лицата се покриени“ прикажани врз снимка од автомобилски тркач, со заштитна кацига околу која има бел правоаголник што означува дека е активно препознавањето, како поздравува колега прикажан од задна страна во преден план

 

 

Текстови „Проценка на човечки пози“ и „Го препознава вашиот главен субјект помеѓу другите луѓе“ прикажани врз снимка на која се гледа како се следи главниот субјект, кој потоа привремено е покриен од друг субјект што поминува низ сцената во преден план; потоа следењето се обновува со препознавање на првичниот (главен) субјект и не е попречено од другиот субјект; потоа звук на активирање на блендата со слика од главниот субјект во фокус и друг субјект во преден план кој е дефокусиран

 

 

Текст „Проширување на целта за препознавање“ прикажан врз графикон со слики од цели за препознавање вклучувајќи животни, возови, авиони, луѓе, автомобили, инсекти и птици

Текст „Животни“ прикажан врз снимка од елен во шума со бел правоаголник врз едното око, што означува дека е активно препознавањето очи на животни
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

Текст „Птици“ прикажан врз снимка одблиску од паун во шума со бел правоаголник врз едното око, што означува дека е активно препознавањето очи на животни, со силни ефекти на дефокусирање во заднина
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

 

 

Текст „Препознава животни што не гледаат кон фотоапаратот“ прикажан врз зумирана снимка од задната страна на далматинец што седи со бел правоаголник околу главата, што означува дека е активно препознавањето животни; потоа звук на активирање на блендата со приказ од задната страна на далматинец што седи со умерени ефекти на дефокусирање во заднина
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

Текст „Сега се препознаваат и други субјекти, вклучувајќи и автомобили“ врз снимка од два автомобили што се движат по рурален пат, со бел правоаголник врз предниот дел од првиот автомобил
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

Текст „Возови“ прикажан врз снимка од локомотива што се движи по шини во близина на рурална станица, а врз задниот дел на локомотивата има бел правоаголник што означува дека е активно препознавањето
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

 

 

Текст „Авиони“ прикажан врз снимка од долната страна на авион што полетува над фотоапаратот, а врз крилата и централниот дел на трупот се прикажуваат бел и зелен правоаголник што означува дека е активно препознавањето
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

Текст „Инсекти“ прикажан врз снимка од вилинско коњче на лист, а врз главата и телото се прикажува бел правоаголник што означува дека е активно препознавањето; потоа снимка од пеперутка околу која има бел правоаголник, што означува дека е активно препознавањето, со силни ефекти на дефокусирање во заднина
Текст во фуснота: „Фотоапаратот може да не ги препознае сите наведени субјекти прецизно во сите услови. Достапни поставки за субјекти: Човек, животно/птица, животно, птица, инсект, автомобил/воз и авион. Другите видови на субјекти, освен наведените субјекти, може да бидат погрешно препознаени во некои случаи“.

 

 

 

Текст „Подобра контрола на AWB“ прикажан врз две слики на екранот; лево: текст „Видлива светилка + IR-сензор“ врз снимка одблиску од фотоапаратот каде што се гледа сензорот, покрај отворот за прикачување објективи, означен со графика; десно: снимка од отпечатена електронска плоча со вграден чип на кој се гледаат ознаки „SONY“ и „Уред за обработка со AI“

Текст „Подобра контрола на AWB“ врз снимка од шума; потоа се прикажува снимка од водопад

Звук на активирање на блендата со фотографија од жена во сончеви услови во зграда со стаклени ѕидови

Звук на активирање на блендата со фотографија одблиску од мачка, која гледа во фотоапаратот, со заматена заднина

Звук на активирање на блендата со фотографија одблиску од пеперутка на цвет со заматена заднина

 

Повторување на снимките од две жени кои се фокусираат на жената која гледа кон фотоапаратот

Повторување на снимките од два автомобили на рурален пат, со фокус врз предниот автомобил

Снимка од долната страна на авион, што се доближува до аеродром, во фокус

 

Повторување на серија претходни снимки со звуци на активирање на блендата

 

Повторување на снимката со цртежи од отпечатена електронска плоча со вграден чип на кој се гледаат ознаки „SONY“ и „Уред за обработка со AI“

 

Приказ од предна страна на фотоапаратот α7R V со прикачен објектив

 

Текст „α7R V“

 

Лого SONY