Звук со висока резолуција

Звук со висока резолуција

Звук со висока резолуција
Жена слуша звук со висока резолуција Жена слуша звук со висока резолуција

Така како што замислиле изведувачите

Уживајте во вашата музика со звук сличен на оригиналната снимка со помош на нашите производи за звук со висока резолуција. 

Што е звук со висока резолуција?

Терминот се однесува на група дигитални процеси и формати што овозможуваат кодирање и репродукција на музика со повисоки стапки на семплирање од оние кај CD-дисковите.
Графикон за оригинална аналогна снимка

Оригинална аналогна снимка

Графикон за CD со 16 бита/44,1 kHz

CD: 16 бита/44,1 kHz  

Графикон за звук со висока резолуција и 24 бита/96 kHz

Звук со висока резолуција и 24 бита/96 kHz

Графиконите погоре започнуваат со оригиналните аналогни звучни бранови и ги прикажуваат малите стапки на семплирање на CD-дисковите во споредба со поголемата фреквенција што се користи за снимање на звукот со висока резолуција. Не постои унификација за стандардот за звук со висока резолуција, но најчесто користените спецификации се 24 бита/96 kHz (3,2x поголем пренос на податоци од CD) и 24 бита/192 kHz (6,5x поголем пренос на податоци од CD).

АЛАТКА ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ

ПОДДРШКА