Слика од Активни 3D очила TDG-BT500A
Слика од Активни 3D очила TDG-BT500A
Слика од Активни 3D очила TDG-BT500A
Слика од Активни 3D очила TDG-BT500A

Функции

Играње игри за два играчи со посебен приказ на голем екран

Кога вие и вашиот пријател ќе ги ставите 3D очилата, SimulView™ ќе ви обезбеди независни прикази од истата возбудлива SimulView™ игра за PS3™

Не вадете ги очилата

Удобниот дизајн ќе ви овозможи да ги носите врз очилата кои секојдневно ги носите

Бидете поврзани

Очилата се синхронизираат со вашиот телевизор користејќи радио фреквентен сигнал, за да добиете непрекинат 3D приказ

Лесни и практични

Сите 3D очила се прилагодуваат и се доволно лесни за да можете удобно да ги носите при гледање долготрајни филмови

Спецификации

Дознајте повеќе за функциите за заштеда на енергија и нашата посветеност кон животната средина за поодржлива иднина Посетете го нашиот еко веб-сајт