• Тежина (звучник)

    1.030 гр.

   • Димензии (Ш x В x Д)

    237 мм x 168 мм x (73 мм + 23 мм)В

   • Големина

    16x24 см, 6"x9"

   • Најголема моќност

    420 W

   • Номинална моќност, IEC 268-5

    50W

   • Најголема моќност

    60W

   • Материјал на мембраната на вуферот

    Обложување со гума

   • Материјал на магнетот на вуферот

    Ферит

   • Материјал на магнетот на високотонецот

    2-системски коаксијален звучник со целосен опсег

   • Материјал на магнетот на високотонецот

    Ферит

   • Материјал на мембраната на високотонецот

    PEI