Извлечете максимум од телевизорот
Гласовно пребарување

Пронајдете ги саканите содржини со вашиот глас, без да ги користите рацете, благодарение на вградениот Google Assistant.


Брзо пребарување на содржините што сакате да ги гледате

Телевизорот BRAVIA има вграден микрофон, па затоа може да ракувате со него без далечински управувач, без да ги користите рацете.

Пронајдете го филмот што сакате да го гледате, омилената серија или поставете прашање на Google со притиснување на копчето [Microphone] (Микрофон) на далечинскиот управувач или со разговарање со телевизорот BRAVIA (пребарување без користење на рацете *).

*Не е достапно за X80J


Може да пребарувате со гласот

Пребарувајте со гласот - на пр., поставете прашање „What is the time in New York?“

Започнете со поставување прашање на пример:

Вие: Кој е претседател на___?

Google Assistant: Претседател на___е___.

Вие: Од каде е?

Google Assistant: Од___.

Вие: Колку години има?

Google Assistant: Има___години.


Пребарувајте по соодветни содржини

Пребарувајте по соодветни содржини - на пример, наведете го филмот што сакате да го гледате.

Вие: Сакам да гледам хорор филм на Netflix.

(Резултатите од пребарувањето ќе прикажат хорор филмови достапни на Netflix.)

Вие: Те молам репродуцирај го третиот филм.

Може да го изберете филмот со вашиот глас.

Поддржани апликации се YouTube™ и Netflix (информации од април 2021 година)


Дали сакате да ги пронајдете омилените содржини, како видеоснимки на YouTube, или да пронајдете спортски резултати без да го користите далечинскиот управувач? Сè што треба да направите е да се завртите кон телевизорот и да изговорите „Hi Google.“.  На овој начин може да ја менувате јачината на звукот на BRAVIA и да менувате канали.


Метод на поставување

За да ја користите функцијата без раце ви требаат следните поставки.Телевизорот Bravia мора да биде поврзан на интернет. Погледнете ја оваа страница за да дознаете како да се поврзете на интернет.

Поврзување со модели со безжичен LAN и Google TV ™ / Android TV ™ (модели од 2015-2021)Притиснете го копчето за микрофон на телевизорот BRAVIA

Притиснете го копчето за микрофон на телевизорот BRAVIA и следете ги инструкциите на екранот за да ја поставите функцијата.

Ако кажете „hint“, BRAVIA ќе ви предложи примери за команди

Менувањето на влезниот сигнал и квалитетот на сликата може да се изврши гласовно.Лесна контрола на компатибилните уреди во домот преку BRAVIA

Телевизорите BRAVIA се опремени со Google Assistant за да можете да ракувате со различни компатибилни уреди, како Roomba од iRobot, со вашиот глас. Google Assistant го прави тоа преку паметен инфрацрвен далечински управувач.

Притиснете го копчето „Google Assistant“ на далечинскиот управувач на Roomba од iRobot што поддржува Google Assistant, или изговорете „OK Google, Clean“ директно кон телевизорот.