Одличен избор за животната средина

Дизајнирање звук за идните генерации

Аудиопроизводите на Sony се дизајнирани за извонреден звук и не се штетни за животната средина.
Согласно нашите цели за Green Management 2025, се трудиме да ја намалиме употребата на нова пластика за сите наши производи и дизајни.

Рециклиран материјал во производите

Сериозни сме за звукот и за животната средина

За аудиопроизводите за во домот од Sony, како што се звучници, се користи рециклирана пластика за да се намали употребата на нова пластика.
Изборот на материјали влијае врз квалитетот на звукот, па затоа со години создававме уникатна рециклирана пластика што е безбедна за животната средина и соодветна за создавање висококвалитетни аудиопроизводи.

Создавање рециклирана пластика

Нашата рециклирана пластика се изработува од дискови и шишиња за диспанзери за вода.
Собраната пластика се прочистува од фолии или облоги, а потоа се користи како основен материјал. Со цел да добиеме беспрекорен квалитет на звукот, тестиравме различни комбинации за да го пронајдеме најдоброто решение за аудиопроизводите.

[1] Дискови [2] Шишиња за вода [3] Сечење [4] Рециклирана поликарбонатна пластика [5] Спојување со нова пластика и други адитиви [6] Пелети

Слика од звучник во вид на лента ставен над графикони со две ленти што покажуваат помала употреба на нова пластика за 45%.
Помалку нова пластика за звучниците во вид на лента

Нашиот нов звучник во вид на лента содржи рециклирана пластика во многу компоненти. Како резултат на тоа, за него е употребено приближно 45% помалку нова пластика отколку за претходниот модел.

[1] претходен модел [2] нов модел

Кон иднина со повеќе рециклирана пластика

Користиме рециклирана пластика за надворешни и внатрешни компоненти за различни аудиопроизводи. Продолжуваме да истражуваме и развиваме нови начини за користење рециклирани пластики за да создадеме производи со најдобар звук и да ги поддржиме еколошките активности.

Слики од различни аудиопроизводи. Горната слика прикажува звучник во вид на лента, средната преносливи безжични звучници, а долната AV-приемник.
Текстил направен од рециклирани материјали

Текстилот што го користиме за HT-AX7 е направен од рециклирани PET-шишиња.
Внимателно го избравме материјалот за да добиеме оптимален квалитет на звук, дизајн, текстура и бои.

Пакување со еколошки дизајн

Се трудиме да ја намалиме количината на пластика во пакувањето со употреба на рециклирани хартиени материјали за обложување и пополнување, како и со употреба на хартиени рачки.

Помалку нова пластика во картоните за новите звучници

Картонот за пакување на нашите нови звучници во вид на лента содржи 65% помалку нова пластика отколку претходниот модел. Го намаливме и обемот на печатење што придонесе за намалување од 65% на потрошеното мастило. Целта е пакувањето да биде еколошко, издржливо и прекрасно дизајнирано без да му се намали функционалноста.

[1] претходен модел [2] нов модел

Слика од картонско пакување на звучник и графикони со две ленти што ја покажуваат помалата употреба на нова пластика за 65%.
Слика од природните материјали за пакување на левата страна и пакувањето од Sony на десната страна.
Оригинален материјал од Sony

Продолжуваме да ја зголемуваме употребата на нашиот еколошки хартиен материјал - оригинален комбиниран материјал - за пакувањето на HT-AX7. Оригиналниот комбиниран материјал е еколошки хартиен материјал направен од бамбус, влакна од шеќерна трска и рециклирана хартија.

Интервју со инженерот за развој

Портрет од интервјуираниот Yuko Fujihira.
Yuko Fujihira

Sony Corporation, Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Acoustic Design Division, Design Dept. 2

Со употреба на рециклирана пластика во аудио производите за во домот се занимаваме уште од 2010-та година. Преку подобрување на нивните перформанси до ниво слично со нерециклираната пластика, работевме на аспекти од дизајнот и овозможивме примена на тие рециклирани материјали во производите. Во 2016 година создадовме рециклирана пластика за внатрешните компоненти на нашите производи која го зема предвид и квалитетот на звукот.

 Меѓутоа, за понатамошно зголемување на употребата на рециклирана пластика беше потребно да се зголеми и опсегот на нејзината примена. Материјалот што го создадовме сега е огноотпорен. Во текот на развојниот процес, сакавме да се обидеме да се доближиме колку што е можно повеќе до квалитетот на звукот на материјалите што ги користевме претходно. Разгледавме повеќе конфигурации, создававме прототипи, ја тестиравме цврстината и на крајот создадовме материјал што ги задоволи потребите за квалитет на звук и цврстина на производот.