Одржливоста звучи одлично

Звук од Sony што не ѝ штети на животната средина

Согласно програмите Road to Zero и Green Management 2025, целта на Sony е намалување од 10% на нерециклираната пластика што се користи по производ (тука не спаѓа пакувањето) во споредба со фискалната 2018 година. Ние ги подобруваме перформансите на рециклираните материјали и ги користиме во вашите дизајни за аудио производи повеќе од 10 години.

Континуирана посветеност за врвен звук и одржливост

Справување со предизвиците за акустика на рециклираните материјали

Квалитетот на звукот на претходните рециклирани пластики беше послаб од нерециклираните пластики, а за да ги добиеме перформансите што ги задоволуваат нашите стандарди за рециклирана пластика вложувавме труд и иновации повеќе години.

Успешна реализација на звучник од рециклирани материјали

Тестирајќи многу комбинации на рециклирани материјали и адитиви, како и проценување на прототипите, во 2016 година создадовме рециклирана пластика со исти перформанси за акустика како нерециклираната пластика. Оваа пластика ја користевме главно за внатрешните компоненти на звучниците во вид на лента како HT-XT2 и HT-NT5.

Рециклирањето како дел од дизајнот на производите

По многу обиди и прототипи, овие рециклирани пластики се употребени во различни производи, како внатрешни делови за некои од нашите телевизори и системи за звук со голема моќ како што е MHC-V13.

Нови и напредни рециклирани пластики

Континуирано дизајнираме нови рециклирани пластики за да им ги зголемиме перформансите и примената на рециклирани материјали во дизајнот на нашите производи.

Нашиот најнов технолошки успех е нов материјал од рециклирана пластика што ги исполнува предусловите за огноотпорност, стабилност на боите и акустички перформанси, поради што е соодветен за уште повеќе делови кај нашите идни аудио производи.

Цртеж што ја објаснува огноотпорноста
Нова и огноотпорна рециклирана пластика

Огноотпорноста, што е потребна за електричните производи, е голем предизвик за рециклираните материјали. Нашата нова рециклирана пластика нуди голема огноотпорност и значителна употреба на рециклирани материјали.

Доследност и варијанти на боите

Дизајнот на производите треба да биде привлечен без притоа да се намалат квалитетот и перформансите на производот, но доследноста на боите е голем предизвик кога користите рециклирана пластика. Новата рециклирана пластика е направена од хомоген материјал, што овозможува лесно боење со доследни тонови на боите и создавање многу варијанти на бои за идните производи.

Слика од рециклирани материјали во петриев сад
Слика од вклучување на производот преку далечинскиот управувач
Во потрага по висококвалитетен звук

Различните материјали „звучат“ различно. Главниот фактор за користење новосоздадени рециклирани пластики во производите е колку слично можат да звучат во споредба со постојните материјали. Со дизајнирање на акустиката и структурата и постојано проценување на квалитетот на звукот на различни материјали, успеавме да добиеме ист квалитет на звук како и на постојните материјали.

Дизајнирање на сабвуферот на HT-S400

Новиот материјал од рециклирана пластика е составен дел од задниот панелна сабвуферот на HT-S400. Овој дел мора да биде огноотпорен и затоа е идеален за примена на новиот материјал.

Дизајнирање на внатрешните делови на SRS-XE200 и SRS-XE300

И новите безжични звучници SRS-XE200 и SRS-XE300 содржат рециклирана пластика во внатрешните делови.

Подобрување на одржливиот звук на Sony

Ќе продолжиме да дизајнираме рециклирани пластики за висококвалитетен звук и да користиме повеќе рециклирани материјали кај повеќе производи за во домот и преносливи аудио производи. Нашата неуморна иновативност ќе ви понуди производи со најдобри перформанси што не се штетни за животната средина.

Интервјуа

Портрет од Yuko Fujihira
Yuko Fujihira

Оддел за технологии за домашни производи, деловен сектор за домашни производи, групација за производи за домашна забава и за звук, Sony Corporation

Со употреба на рециклирана пластика во аудио производите за во домот се занимаваме уште од 2010-та година. Преку подобрување на нивните перформанси до ниво слично со нерециклираната пластика, работевме на аспекти од дизајнот и овозможивме примена на тие рециклирани материјали во производите. Во 2016 година создадовме рециклирана пластика за внатрешните компоненти на нашите производи која го зема предвид и квалитетот на звукот.

Меѓутоа, за понатамошно зголемување на употребата на рециклирана пластика беше потребно да се зголеми и опсегот на нејзината примена. Материјалот што го создадовме сега е огноотпорен. Во текот на развојниот процес, сакавме да се обидеме да се доближиме колку што е можно повеќе до квалитетот на звукот на материјалите што ги користевме претходно. Разгледавме повеќе конфигурации, создававме прототипи, ја тестиравме цврстината и на крајот создадовме материјал што ги задоволи потребите за квалитет на звук и цврстина на производот.

Tomoya Kato

Оддел за технологии за домашни производи, деловен сектор за домашни производи, групација за производи за домашна забава и за звук, Sony Corporation

Портрет од Tomoya Kato

Прво создадовме рециклирана пластика, фокусирајќи се на звукот на самиот материјал. За да создадеме материјал што звучи одлично, без непријатни или нејасни тонови, континуирано го тестиравме звукот на звучниците направени од рециклирана пластика и ги менувавме конфигурациите.

Добиената рециклирана пластика е потивка од нерециклираната пластика. Затоа, дури и по финализирање на рециклираната пластика, требаше да се воведат мерки за дизајнот за да можеме да ја користиме во производите. На пример, за да се добие соодветен звук кога ќе се употреби ваквата пластика во компонентите, ја оптимизираме дебелината на обликуваната плоча, внатрешната структура итн., заради контрола на резонансата. Покрај тоа, звучникот е дизајниран да дава чувство на леснотија. Како резултат на овие мерки, поединечни звуци што беа стишени сега можат да се слушнат, а тоа ја зголемува резолуцијата на звукот.