Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Слика од Кутија за контрола
Приклучоци за повеќе фотоапарати. Неограничени можности.

Искористете ги придобивките што ги нуди компактната кутија за контрола на фотоапарати и добијте неограничени можности за снимање. Дознајте повеќе за контролата на повеќе фотоапарати истовремено - сите впарени со кутија што се следи директно од компјутер. Потоа уживајте во неограничена слобода за снимање.

Неограничен потенцијал за снимање

Добијте повеќе опции за снимање со кутијата за контрола на фотоапарати со разновидни опции. Користете повеќе кутии за истовремена контрола на повеќе фотоапарати - вклучување/исклучување, прилагодување поставки и снимање фотографии и видеоснимки, користејќи веб-пребарувач на вашиот компјутер.

[1] Кабел за LAN [2] Централен мрежен уред

Сеопфатна далечинска контрола на фотоапарати
Сеопфатна далечинска контрола на фотоапарати

Вклучување/исклучување, проверка/промена на поставки, активирање бленда, активирање/запирање на снимањето.

Практично управување со датотеки со слики
Практично управување со датотеки со слики    

Брзо и лесно префрлување фотографии и видеоснимки од повеќе фотоапарати во компјутер.

Прецизна синхронизација за видео
Прецизна синхронизација за видео

Синхронизацијата за видео истовремено контролира повеќе фотоапарати за да добиете видео со врвен квалитет.
[A] Без синхр. за видео [B] Со синхр. за видео [C] Време [D] Кадар

Спецификации и функции

Компактната кутија за контрола на фотоапарати овозможува напојување и поврзување повеќе фотоапарати и неограничени можности за фотографирање. Сите парови од фотоапарати и кутии се поврзуваат со вашиот компјутер за да добиете потполна далечинска контрола врз фотоапаратите, управување со слики и прецизна синхронизација за видео - отворајќи нови можности за снимање видео.
  • Жичен интерфејс за приклучување повеќе фотоапарати

  • Може да се користи во мрежа со IP-адреси, за флексибилност на системот

  • Поддршка за прецизна синхронизација за видео

  • Централизирано управување со податоци за слики

  • Поврзете ги сите парови од фотоапарати и кутии, за напојување, прегледување и контрола

Што има во пакетот

AC-адаптер AC-UUE12 (1), Микро USB-кабел (1), Заштитник за кабли (1), Кабел со повеќе приклучоци (2) (0,4 м/2,0 м, 1,31 ft/6,56 ft)

Дознајте повеќе за функциите за заштеда на енергија и нашата посветеност кон животната средина за поодржлива иднина Посетете го нашиот еко веб-сајт