Ветрбранско стакло | Vlog camera ZV-1F | Sony

Текст „Заштита од ветер“

 

Екран поделен на два дела каде што се прикажува истиот видеозапис од субјект кој говори кон фотоапаратот „Многу е ветровито, па затоа ја прикачив заштитата од ветер на фотоапаратот, не треба да се грижам повеќе за тоа“; лево: текст „Без заштита од ветер“ со звук врз кој влијае шумот од ветерот; десно: текст „Со заштита од ветер“ шумот од ветерот има значително помало влијание врз звукот

 

Лого „SONY“