Активен режим | Vlog camera ZV-1F | Sony;/strong>

Текст „Стабилизација на слика“

 

Текст „Стабилизација на слика“ што се прикажува врз две слики на екранот; текст „Исклучено“ (лево) и текст „Активен режим (отсечена слика во активен режим)“ (десно) што се прикажуваат врз две слики од истиот автопортрет снимен од видеоблогер кој пешачи и говори кон фотоапаратот, на левата слика се забележува значително тресење на фотоапаратот и има текст „Исклучено“, а на десната се забележува многу помало тресење на фотоапаратот и има текст „Активен режим“; на десната слика со текст „Активен режим“ се забележува отсекување на сликата

 

Лого „SONY“