Промоција на нов телевизор BRAVIA за 2024 година. Промоција на нов телевизор BRAVIA за 2024 година.

Кино во Вашиот дом    

Промоција на нов телевизор BRAVIA за 2024 година.
Со BRAVIA до одржливост во секоја сцена

Со BRAVIA до одржливост во секоја сцена

Детали за темата
Производство од Sony, поддржано од SORPLAS™

Производство од Sony, поддржано од SORPLAS™

Повеќе за еколошките карактеристики на SORPLAS
ZV-1F - доловување на нашата еколошка визија

ZV-1F - доловување на нашата еколошка визија

Детали за темата
Сеопфатна заштита за животната средина

Сеопфатна заштита за животната средина

Повеќе за еколошките карактеристики на слушалките
Новите среднорочни еколошки цели на Sony

Новите среднорочни еколошки цели на Sony

Детали за GM2025