Фотоапарати со заменливи објективи

Фотоапарати со заменливи објективи

Фотоапарати со заменливи објективи

Нов LCD-екран што се врти по 4 оски | Alpha 7R V | Sony | α

Текстови „Нов LCD-екран со променлив агол по 4 оски, од тип 3,2“ и „Резолуција од 2,1 милиони точки*“ прикажани врз слика од фотоапарат со екран што ротира по различни оски

Текст во фуснота: „Прибл.“

Текстови „Нов LCD-екран со променлив агол по 4 оски, од тип 3,2“ и „98° нагоре, 40° надолу, 180° странично, 270° ротација*“ прикажани врз слика од фотоапарат со екран што ротира по различни оски
Текст во фуснота: „Прибл.“