Camera Remote SDK

Camera Remote SDK

Camera Remote SDK
Grey SDK icon Grey SDK icon

Camera Remote SDK

Camera Remote SDK

Откријте нови функции за далечинска контрола

Camera Remote SDK им овозможува на корисниците да ги контролираат фотоапаратите од Sony далечински преку компјутер. Во овој SDK, програмерите на софтвер можат да дизајнираат апликации приспособени според деловните потреби и да ги интегрираат со професионална опрема од Sony.
Четири фотоапарати од Sony наспроти сива заднина со различни бели икони што симболизираат далечинска врска