НАПОЈУВАЊЕ, МЕМОРИЈА И КАБЛИ

Мемориски картички, флеш уреди и SSD/HDD