4 Модели
4 Модели

Година на моделот

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Димензии и тежина

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Поврзување

Слика (панел)

Слика (панел)

Слика (панел)

Слика (панел)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Слика (обработување)

Звук (звучници и засилувач)

Звук (звучници и засилувач)

Звук (звучници и засилувач)

Звук (обработка)

Звук (обработка)

Звук (обработка)

Звук (обработка)

Звук (обработка)

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Софтвер

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Заштеда на енергија

Дизајн

Дизајн

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Вграден приемник

Пристапност

Пристапност

Галантерија

Што има во пакетот

Година на моделот

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д)

Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д)

Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д)

Ширина на држачот

VESA® поставеност на отворите (Ш x В)

Тежина на телевизорот без држач

Тежина на телевизорот со држач

Тежина на картонското пакување (бруто)

Wi-Fi® стандарди

Влезови за етернет

Поддршка за Bluetooth® профили

Поврзување со паметен телефон

Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска

Влез(ови) за IF (сателитска)

Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr)

Композитен видео влез(ови)

RS-232C влез(ови)

Вкупно HDMI влезови

HDCP

HDMI-CEC

MHL

HDMI повратен аудио канал (ARC)

Дигитален аудио излез(и)

Излез(и) за слушалки

Аудио излез(и)

Излез(и) за сабвуфер

USB приклучоци

Снимање на USB HDD

Поддршка за формати на USB уреди

Кодеци за репродукција преку USB

Вид на екран

Резолуција на екранот (Х x В, точки)

Вид на задно осветлување

Вид на затемнување на задното осветлување

Компатибилност со HDR (висок динамички опсег)

Процесор за слика

Подобрување на острината

Подобрување на боите

Подобрување на контрастот

Подобрување на движењата (стандардни Hz)

Поддршка за видео сигнали

Режими на слика

Поддршка за HEVC (емитување)

Излезна моќност на звукот

Вид на звучникот

Конфигурација на звучници

Поддршка за Dolby формат на звук

Поддршка за DTS формат на звук

Обработка на звукот

Симулиран опкружувачки звук

Режими на звук

Оперативен систем

Јазик на екранот

Јазик за внесување текст

Лента за содржини

Гласовно пребарување

Електронски програмски водич (EPG)

Internet Browser

Тајмер за вклучување/исклучување

Тајмер за заспивање

Телетекст

Две слики

Придружен текст (аналоген/дигитален)

Ознака за енергетско ниво 

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

Потрошувачка на енергија (при работа)

Годишна потрошувачка на енергија*

Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност)

Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) - приклучоци

СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Присуство на олово 

Количество жива (мг)

Енергетски потреби (напон/фреквенција)

Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување

Контрола на динамично задно осветл. 

БОЈА НА РАМКАТА

Дизајн на држачот

Број на приемници (антенски/кабелски)

Број на приемници (сателитски)

ТВ систем (аналоген)

Покриеност на канали од приемникот (аналогни)

ТВ систем (дигитална антенска телевизија)

Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија)

ТВ систем (дигитална кабелска телевизија)

Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија)

ТВ систем (дигитална сателитска телевизија)

Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија)

CI+

Аудио опис

Придружен текст

Дополнителна галантерија

108 см (43”)
KDL-43WG660
108 см (43”) 
KDL-43WG660

Што има во пакетот

 • -

Година на моделот

 • Ø

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • -

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • -

Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д)

 • -

Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д)

 • -

Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д)

 • -

Ширина на држачот

 • -

VESA® поставеност на отворите (Ш x В)

 • -

Тежина на телевизорот без држач

 • -

Тежина на телевизорот со држач

 • -

Тежина на картонското пакување (бруто)

 • -

Wi-Fi® стандарди

 • -

Влезови за етернет

 • -

Поддршка за Bluetooth® профили

 • -

Поврзување со паметен телефон

 • -

Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска

 • -

Влез(ови) за IF (сателитска)

 • -

Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr)

 • -

Композитен видео влез(ови)

 • -

RS-232C влез(ови)

 • -

Вкупно HDMI влезови

 • -

HDCP

 • -

HDMI-CEC

 • -

MHL

 • -

HDMI повратен аудио канал (ARC)

 • -

Дигитален аудио излез(и)

 • -

Излез(и) за слушалки

 • -

Аудио излез(и)

 • -

Излез(и) за сабвуфер

 • -

USB приклучоци

 • -

Снимање на USB HDD

 • -

Поддршка за формати на USB уреди

 • -

Кодеци за репродукција преку USB

 • -

Вид на екран

 • -

Резолуција на екранот (Х x В, точки)

 • -

Вид на задно осветлување

 • -

Вид на затемнување на задното осветлување

 • -

Компатибилност со HDR (висок динамички опсег)

 • -

Процесор за слика

 • -

Подобрување на острината

 • -

Подобрување на боите

 • -

Подобрување на контрастот

 • -

Подобрување на движењата (стандардни Hz)

 • -

Поддршка за видео сигнали

 • -

Режими на слика

 • -

Поддршка за HEVC (емитување)

 • -

Излезна моќност на звукот

 • -

Вид на звучникот

 • -

Конфигурација на звучници

 • -

Поддршка за Dolby формат на звук

 • -

Поддршка за DTS формат на звук

 • -

Обработка на звукот

 • -

Симулиран опкружувачки звук

 • -

Режими на звук

 • -

Оперативен систем

 • -

Јазик на екранот

 • -

Јазик за внесување текст

 • -

Лента за содржини

 • -

Гласовно пребарување

 • -

Електронски програмски водич (EPG)

 • -

Internet Browser

 • -

Тајмер за вклучување/исклучување

 • -

Тајмер за заспивање

 • -

Телетекст

 • -

Две слики

 • -

Придружен текст (аналоген/дигитален)

 • -

Ознака за енергетско ниво 

 • -

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • -

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • -

Потрошувачка на енергија (при работа)

 • -

Годишна потрошувачка на енергија*

 • -

Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност)

 • -

Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) - приклучоци

 • -

СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ

 • -

Присуство на олово 

 • -

Количество жива (мг)

 • -

Енергетски потреби (напон/фреквенција)

 • -

Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување

 • -

Контрола на динамично задно осветл. 

 • -

БОЈА НА РАМКАТА

 • -

Дизајн на држачот

 • -

Број на приемници (антенски/кабелски)

 • -

Број на приемници (сателитски)

 • -

ТВ систем (аналоген)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (аналогни)

 • -

ТВ систем (дигитална антенска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија)

 • -

ТВ систем (дигитална кабелска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија)

 • -

ТВ систем (дигитална сателитска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија)

 • -

CI+

 • -

Аудио опис

 • -

Придружен текст

 • -

Дополнителна галантерија

 • -
108 см (43”)
KDL-43WG665
108 см (43”) 
KDL-43WG665

Што има во пакетот

 • AC адаптер за напојување
 • AC кабел за напојување
 • Batteries
 • Водич за брзо поставување
 • Далечински управувач:
 • Држач за на маса
 • Упатство за употреба

Година на моделот

 • 2019

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • 43" (42,5")

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • 108,0 см

Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д)

 • Прибл. 97,4x57,2x6,8 см

Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д)

 • Прибл. 97,4x62,8x26,8 см

Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д)

 • Прибл. 107,1 x 69,5 x 14,1 см

Ширина на држачот

 • Прибл. 66,8 см

VESA® поставеност на отворите (Ш x В)

 • 20,0x20,0 см

Тежина на телевизорот без држач

 • Прибл. 7,8 кг

Тежина на телевизорот со држач

 • Прибл. 8,2 кг

Тежина на картонското пакување (бруто)

 • Прибл. 12 кг

Wi-Fi® стандарди

 • Сертификат за Wi-Fi® 802.11b/g/n

Влезови за етернет

 • 1 (заден)

Поддршка за Bluetooth® профили

 • Не

Поврзување со паметен телефон

 • Поврзување медиуми

Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска

 • 1 (страничен)

Влез(ови) за IF (сателитска)

 • 1 (страничен)

Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr)

 • Не

Композитен видео влез(ови)

 • 1 (заден)

RS-232C влез(ови)

 • Не

Вкупно HDMI влезови

 • 2 (странични)

HDCP

 • HDCP1.4

HDMI-CEC

 • Да

MHL

 • Не

HDMI повратен аудио канал (ARC)

 • Да (ARC)

Дигитален аудио излез(и)

 • 1 (заден)

Излез(и) за слушалки

 • 1 (страничен)

Аудио излез(и)

 • 1 (страничен / хибриден со излез за слушалки)

Излез(и) за сабвуфер

 • 1 (страничен / хибриден со излез за слушалки)

USB приклучоци

 • 2 (странични)

Снимање на USB HDD

 • Да (освен Италија)

Поддршка за формати на USB уреди

 • FAT16/FAT32/NTFS

Кодеци за репродукција преку USB

 • MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG

Вид на екран

 • LCD екран

Резолуција на екранот (Х x В, точки)

 • 1920x1080

Вид на задно осветлување

 • Директно LED осветлување

Вид на затемнување на задното осветлување

 • Затемнување на слика

Компатибилност со HDR (висок динамички опсег)

 • Да(HDR10, HLG)

Процесор за слика

 • Не

Подобрување на острината

 • X-Reality™ PRO

Подобрување на боите

 • Технологија Live Colour™

Подобрување на контрастот

 • Подобрување на динамичкиот контраст

Подобрување на движењата (стандардни Hz)

 • Motionflow™ XR 400 Hz (стандардно 50 Hz)

Поддршка за видео сигнали

 • HDMI™-сигнал: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Режими на слика

 • Живописно, стандардно, прилагодено, кино, спорт, фото-живописно, фото-стандард, фото-прилагодено, игри, графика, HDR игри, HDR кино

Поддршка за HEVC (емитување)

 • Да (до 1920x1080/60p 10 бита)

Излезна моќност на звукот

 • 5W + 5W

Вид на звучникот

 • Звучник со отворена предна плоча

Конфигурација на звучници

 • Целосен опсег x2

Поддршка за Dolby формат на звук

 • Dolby™ Audio(Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4)

Поддршка за DTS формат на звук

 • DTS дигитален опкружувачки звук

Обработка на звукот

 • ClearAudio+

Симулиран опкружувачки звук

 • S-Force преден опкружувачки звук

Режими на звук

 • Стандардно, музика, кино, спорт

Оперативен систем

 • Linux

Јазик на екранот

 • БУГАРСКИ/КАТАЛОНСКИ/ЧЕШКИ/ДАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/АНГЛИСКИ/ШПАНСКИ/ЕСТОНСКИ/ФИНСКИ/ФРАНЦУСКИ/ЕВРЕЈСКИ/ХРВАТСКИ/УНГАРСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/КАЗАКСТАНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ЛАТВИСКИ/ХОЛАНДСКИ/НОРВЕШКИ/ПОЛСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/РОМАНСКИ/РУСКИ/СЛОВАЧКИ/СЛОВЕНСКИ/СРПСКИ/ШВЕДСКИ/ТУРСКИ/УКРАИНСКИ/БОСАНСКИ/МАКЕДОНСКИ

Јазик за внесување текст

 • АНГЛИСКИ/ХОЛАНДСКИ/ФРАНЦУСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/ТУРСКИ/ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/ПОЛСКИ/ЧЕШКИ/УНГАРСКИ/РУСКИ/БУГАРСКИ/ФИНСКИ/ДАНСКИ/ШВЕДСКИ/НОРВЕШКИ/СЛОВАЧКИ/РОМАНСКИ/СЛОВЕНСКИ/ЕСТОНСКИ/ЛАТВИСКИ/УКРАИНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ХРВАТСКИ/МАКЕДОНСКИ

Лента за содржини

 • Не

Гласовно пребарување

 • Не

Електронски програмски водич (EPG)

 • Да

Internet Browser

 • VEWD

Тајмер за вклучување/исклучување

 • Да

Тајмер за заспивање

 • Да

Телетекст

 • Да

Две слики

 • Не

Придружен текст (аналоген/дигитален)

 • (Аналоген) Не
 • (дигитален)Превод

Ознака за енергетско ниво 

 • A+

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • 108,0 см

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • 43" (42,5")

Потрошувачка на енергија (при работа)

 • Номинално: 77 W / Стандардно: 46,0 W

Годишна потрошувачка на енергија*

 • 67 kWh/годишно

Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност)

 • 0,50W

Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) - приклучоци

 • 2,00W (Wi-Fi®) / 2,00W (LAN)

СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ

 • 75%

Присуство на олово 

 • Да

Количество жива (мг)

 • 0.0

Енергетски потреби (напон/фреквенција)

 • AC 220-240 V, 50 Hz
 • DC 19,5 V

Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување

 • Да

Контрола на динамично задно осветл. 

 • Да

БОЈА НА РАМКАТА

 • Црна

Дизајн на држачот

 • Мат црна боја

Број на приемници (антенски/кабелски)

 • 1 (дигитален/аналоген)

Број на приемници (сателитски)

 • 1

ТВ систем (аналоген)

 • B/G, D/K, I

Покриеност на канали од приемникот (аналогни)

 • 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална антенска телевизија)

 • DVB-T/T2

Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија)

 • VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална кабелска телевизија)

 • DVB-C

Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија)

 • VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална сателитска телевизија)

 • DVB-S/S2

Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија)

 • IF фреквенција 950-2150MHz

CI+

 • Да

Аудио опис

 • Аудио опис

Придружен текст

 • Поднаслов

Дополнителна галантерија

 • Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата
126 см (50")
KDL-50WG660
126 см (50") 
KDL-50WG660

Што има во пакетот

 • -

Година на моделот

 • Ø

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • -

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • -

Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д)

 • -

Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д)

 • -

Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д)

 • -

Ширина на држачот

 • -

VESA® поставеност на отворите (Ш x В)

 • -

Тежина на телевизорот без држач

 • -

Тежина на телевизорот со држач

 • -

Тежина на картонското пакување (бруто)

 • -

Wi-Fi® стандарди

 • -

Влезови за етернет

 • -

Поддршка за Bluetooth® профили

 • -

Поврзување со паметен телефон

 • -

Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска

 • -

Влез(ови) за IF (сателитска)

 • -

Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr)

 • -

Композитен видео влез(ови)

 • -

RS-232C влез(ови)

 • -

Вкупно HDMI влезови

 • -

HDCP

 • -

HDMI-CEC

 • -

MHL

 • -

HDMI повратен аудио канал (ARC)

 • -

Дигитален аудио излез(и)

 • -

Излез(и) за слушалки

 • -

Аудио излез(и)

 • -

Излез(и) за сабвуфер

 • -

USB приклучоци

 • -

Снимање на USB HDD

 • -

Поддршка за формати на USB уреди

 • -

Кодеци за репродукција преку USB

 • -

Вид на екран

 • -

Резолуција на екранот (Х x В, точки)

 • -

Вид на задно осветлување

 • -

Вид на затемнување на задното осветлување

 • -

Компатибилност со HDR (висок динамички опсег)

 • -

Процесор за слика

 • -

Подобрување на острината

 • -

Подобрување на боите

 • -

Подобрување на контрастот

 • -

Подобрување на движењата (стандардни Hz)

 • -

Поддршка за видео сигнали

 • -

Режими на слика

 • -

Поддршка за HEVC (емитување)

 • -

Излезна моќност на звукот

 • -

Вид на звучникот

 • -

Конфигурација на звучници

 • -

Поддршка за Dolby формат на звук

 • -

Поддршка за DTS формат на звук

 • -

Обработка на звукот

 • -

Симулиран опкружувачки звук

 • -

Режими на звук

 • -

Оперативен систем

 • -

Јазик на екранот

 • -

Јазик за внесување текст

 • -

Лента за содржини

 • -

Гласовно пребарување

 • -

Електронски програмски водич (EPG)

 • -

Internet Browser

 • -

Тајмер за вклучување/исклучување

 • -

Тајмер за заспивање

 • -

Телетекст

 • -

Две слики

 • -

Придружен текст (аналоген/дигитален)

 • -

Ознака за енергетско ниво 

 • -

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • -

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • -

Потрошувачка на енергија (при работа)

 • -

Годишна потрошувачка на енергија*

 • -

Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност)

 • -

Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) - приклучоци

 • -

СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ

 • -

Присуство на олово 

 • -

Количество жива (мг)

 • -

Енергетски потреби (напон/фреквенција)

 • -

Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување

 • -

Контрола на динамично задно осветл. 

 • -

БОЈА НА РАМКАТА

 • -

Дизајн на држачот

 • -

Број на приемници (антенски/кабелски)

 • -

Број на приемници (сателитски)

 • -

ТВ систем (аналоген)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (аналогни)

 • -

ТВ систем (дигитална антенска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија)

 • -

ТВ систем (дигитална кабелска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија)

 • -

ТВ систем (дигитална сателитска телевизија)

 • -

Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија)

 • -

CI+

 • -

Аудио опис

 • -

Придружен текст

 • -

Дополнителна галантерија

 • -
126 см (50")
KDL-50WG665
126 см (50") 
KDL-50WG665

Што има во пакетот

 • AC адаптер за напојување
 • AC кабел за напојување
 • Batteries
 • Водич за брзо поставување
 • Далечински управувач:
 • Држач за на маса
 • Упатство за употреба

Година на моделот

 • 2019

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • 50" (49,5")

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • 125,7 см

Димензии на телевизорот без држач (Ш x В x Д)

 • Прибл. 113,0x66,0x6,8 см

Димензии на телевизорот со држач (Ш x В x Д)

 • Прибл. 113,0x71,9x26,8 см

Димензии на картонското пакување (Ш x В x Д)

 • Прибл. 122,6 x 78,2 x 14,1 см

Ширина на држачот

 • Прибл. 72,8 см

VESA® поставеност на отворите (Ш x В)

 • 20,0x20,0 см

Тежина на телевизорот без држач

 • Прибл. 11 кг

Тежина на телевизорот со држач

 • Прибл. 11,4 кг

Тежина на картонското пакување (бруто)

 • Прибл. 16 кг

Wi-Fi® стандарди

 • Сертификат за Wi-Fi® 802.11b/g/n

Влезови за етернет

 • 1 (заден)

Поддршка за Bluetooth® профили

 • Не

Поврзување со паметен телефон

 • Поврзување медиуми

Влез(ови) за RF (антенска/кабелска) врска

 • 1 (страничен)

Влез(ови) за IF (сателитска)

 • 1 (страничен)

Компонентен видео влез(ови) (Y/Pb/Pr)

 • Не

Композитен видео влез(ови)

 • 1 (заден)

RS-232C влез(ови)

 • Не

Вкупно HDMI влезови

 • 2 (странични)

HDCP

 • HDCP1.4

HDMI-CEC

 • Да

MHL

 • Не

HDMI повратен аудио канал (ARC)

 • Да (ARC)

Дигитален аудио излез(и)

 • 1 (заден)

Излез(и) за слушалки

 • 1 (страничен)

Аудио излез(и)

 • 1 (страничен / хибриден со излез за слушалки)

Излез(и) за сабвуфер

 • 1 (страничен / хибриден со излез за слушалки)

USB приклучоци

 • 2 (странични)

Снимање на USB HDD

 • Да (освен Италија)

Поддршка за формати на USB уреди

 • FAT16/FAT32/NTFS

Кодеци за репродукција преку USB

 • MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG

Вид на екран

 • LCD екран

Резолуција на екранот (Х x В, точки)

 • 1920x1080

Вид на задно осветлување

 • Директно LED осветлување

Вид на затемнување на задното осветлување

 • Затемнување на слика

Компатибилност со HDR (висок динамички опсег)

 • Да(HDR10, HLG)

Процесор за слика

 • Не

Подобрување на острината

 • X-Reality™ PRO

Подобрување на боите

 • Технологија Live Colour™

Подобрување на контрастот

 • Подобрување на динамичкиот контраст

Подобрување на движењата (стандардни Hz)

 • Motionflow™ XR 400 Hz (стандардно 50 Hz)

Поддршка за видео сигнали

 • HDMI™-сигнал: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Режими на слика

 • Живописно, стандардно, прилагодено, кино, спорт, фото-живописно, фото-стандард, фото-прилагодено, игри, графика, HDR игри, HDR кино

Поддршка за HEVC (емитување)

 • Да (до 1920x1080/60p 10 бита)

Излезна моќност на звукот

 • 5W + 5W

Вид на звучникот

 • Звучник со отворена предна плоча

Конфигурација на звучници

 • Целосен опсег x2

Поддршка за Dolby формат на звук

 • Dolby™ Audio(Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4)

Поддршка за DTS формат на звук

 • DTS дигитален опкружувачки звук

Обработка на звукот

 • ClearAudio+

Симулиран опкружувачки звук

 • S-Force преден опкружувачки звук

Режими на звук

 • Стандардно, музика, кино, спорт

Оперативен систем

 • Linux

Јазик на екранот

 • БУГАРСКИ/КАТАЛОНСКИ/ЧЕШКИ/ДАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/АНГЛИСКИ/ШПАНСКИ/ЕСТОНСКИ/ФИНСКИ/ФРАНЦУСКИ/ЕВРЕЈСКИ/ХРВАТСКИ/УНГАРСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/КАЗАКСТАНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ЛАТВИСКИ/ХОЛАНДСКИ/НОРВЕШКИ/ПОЛСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/РОМАНСКИ/РУСКИ/СЛОВАЧКИ/СЛОВЕНСКИ/СРПСКИ/ШВЕДСКИ/ТУРСКИ/УКРАИНСКИ/БОСАНСКИ/МАКЕДОНСКИ

Јазик за внесување текст

 • АНГЛИСКИ/ХОЛАНДСКИ/ФРАНЦУСКИ/ИТАЛИЈАНСКИ/ГЕРМАНСКИ/ГРЧКИ/ТУРСКИ/ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/ПОЛСКИ/ЧЕШКИ/УНГАРСКИ/РУСКИ/БУГАРСКИ/ФИНСКИ/ДАНСКИ/ШВЕДСКИ/НОРВЕШКИ/СЛОВАЧКИ/РОМАНСКИ/СЛОВЕНСКИ/ЕСТОНСКИ/ЛАТВИСКИ/УКРАИНСКИ/ЛИТВАНСКИ/ХРВАТСКИ/МАКЕДОНСКИ

Лента за содржини

 • Не

Гласовно пребарување

 • Не

Електронски програмски водич (EPG)

 • Да

Internet Browser

 • VEWD

Тајмер за вклучување/исклучување

 • Да

Тајмер за заспивање

 • Да

Телетекст

 • Да

Две слики

 • Не

Придружен текст (аналоген/дигитален)

 • (Аналоген) Не
 • (дигитален)Превод

Ознака за енергетско ниво 

 • A

Големина на екранот (см, мерено дијагонално)

 • 125,7 см

Големина на екранот (инчи, мерено дијагонално)

 • 50" (49,5")

Потрошувачка на енергија (при работа)

 • Номинално: 128 W / Стандардно: 79,0 W

Годишна потрошувачка на енергија*

 • 115 kWh/годишно

Потрошувачка на енергија (во режим на подготвеност)

 • 0,50W

Потрошувачка на енергија (режим на подготвеност во мрежа) - приклучоци

 • 2,00W (Wi-Fi®) / 2,00W (LAN)

СООДНОС НА НАЈГОЛЕМО ОСВЕТЛУВАЊЕ

 • 72%

Присуство на олово 

 • Да

Количество жива (мг)

 • 0.0

Енергетски потреби (напон/фреквенција)

 • AC 220-240 V, 50 Hz
 • DC 19,5 V

Режим за заштеда на енергија / Режим за исклучено задно осветлување

 • Да

Контрола на динамично задно осветл. 

 • Да

БОЈА НА РАМКАТА

 • Црна

Дизајн на држачот

 • Мат црна боја

Број на приемници (антенски/кабелски)

 • 1 (дигитален/аналоген)

Број на приемници (сателитски)

 • 1

ТВ систем (аналоген)

 • B/G, D/K, I

Покриеност на канали од приемникот (аналогни)

 • 45,25 MHz-863,25 MHz(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална антенска телевизија)

 • DVB-T/T2

Покриеност на канали од приемникот (дигитална антенска телевизија)

 • VHF/UHF(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална кабелска телевизија)

 • DVB-C

Покриеност на канали од приемникот (дигитална кабелска телевизија)

 • VHF/UHF/кабелска(во зависност од изборот на земјата)

ТВ систем (дигитална сателитска телевизија)

 • DVB-S/S2

Покриеност на канали од приемникот (дигитална сателитска телевизија)

 • IF фреквенција 950-2150MHz

CI+

 • Да

Аудио опис

 • Аудио опис

Придружен текст

 • Поднаслов

Дополнителна галантерија

 • Носач за монтирање на ѕид (SU-WL450(ограничен пристап до приклучоците))Во зависност од изборот на земјата

Функции

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Откријте го одново секој детаљ со X-Reality™ PRO

Технологијата за обработка на слика X-Reality™ PRO ги подобрува сите точки за да добиете исклучителна јасност. При анализата на кадрите, секоја сцена се споредува со нашата специјална база на податоци за подобрување на сликите и намалување на шумот. Погледнете како се подобрува архитектурата во зградата со дополнителни детали.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Уживајте во прекрасна забава во HDR

Овој телевизор ви ја нуди возбудата од сериите и филмовите со живописни HDR-детали. Тој поддржува повеќе формати HDR, меѓу кои и HDR10 и Hybrid Log-Gamma.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Уживајте во HDR-игри

4K HDR-телевизорите од Sony се совршени партнери за конзолите PlayStation®4 и PlayStation®4 Pro. Уживајте во динамички игри исполнети со забава и извонредно живописни бои. Погледнете како вашите омилени игри стануваат реални благодарение на неверојатниот квалитет на сликата.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Поврзете се на интернет веднаш со копчето за YouTube™

Одете директно на YouTube и уживајте во сите омилени видеоснимки. Пристапувањето до содржини од YouTube на овој LED-телевизор од Sony е многу брзо, а далечинскиот управувач има копче за YouTube за лесно пребарување.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Попаметен начин за уживање со паметниот телефон

Понесете ги сите содржини што ги сакате од паметниот телефон или USB-уредот и уживајте во нив со прекрасни детали на вашиот телевизор со голем екран. Smart Plug and Play овозможува лесно споделување на видеоснимки, фотографии и музика од повеќе уреди.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Создаденo за слушање: ClearAudio+

Слушањето е реалистично како и гледањето. ClearAudio+ детално го прилагодува звукот од телевизорот за да се добие прекрасно и емотивно доживување што ќе ве опкружи. Слушајте музика и дијалог со поголема острина и отсечност, без разлика што гледате.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Каблите се вешто и уредно скриени

Складирајте ги каблите уредно во држачот и прицврстете ги со испорачаниот држач за кабли.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

X-Protection PRO: Дизајниран за употреба во најлоши услови

Уживајте во забавата без никакви пречки. Овој паметен телевизор со X-Protection PRO од Sony е неверојатно издржлив и заштитен од прав, влажност, преголем напон, па дури и громови.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Повеќе јасност, повеќе детали со Full HD

Уживајте во неверојатните детали, контраст и текстура на Full HD 1080p. Со резолуција на сликата од 1920 x 1080 точки, Full HD нуди пет пати повеќе детали отколку сликата со стандардна дефиниција. Сè што ќе гледате ќе биде поостро, подефинирано и пореалистично со минимален шум и максимална привлечност.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Motionflow™ XR овозможува јасни движења

Уживајте во јасни и остри детали дури и кај динамичните сцени со Motionflow™ XR. Оваа иновативна технологија создава и вметнува дополнителни слики измеѓу оригиналните слики. Таа ги споредува главните визуелни фактори на последователните слики, а потоа ги пресметува движењата кои недостасуваат и траат само дел од секундата во низата слики. Некои модели се одликуваат и со вметнување црни слики за елиминирање на заматувањето и добивање реалистичен изглед како во кино.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

DSEE врши обновување на деталите на вашата дигитална музика

Видеоснимките од интернет со мала резолуција, интернет телевизијата и другите компресирани аудио фајлови не секогаш звучат одлично. При компресирање на дигиталниот звук се губи голем дел од информациите. Со технологијата DSEE (процесор за подобрување на дигитален звук), изгубените фреквентни компоненти (особено кај високите фреквенции) се обновуваат за добивање природен звук со поголемо чувство на простор.  

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

Clear Phase за рамномерни и балансирани фреквенции

BRAVIA™ користи моќен компјутерски модел за анализа и компензација на неправилностите во одзивот на звучникот. Тоа се врши преку „семплирање“ на фреквенцијата на звучникот со поголема прецизност. Информациите се враќаат назад за да ги поништат ненадејните зголемувања или намалувања во стандардниот одзив на звучникот – резултирајќи со чист и природен звук и рамномерна репродукција на сите фреквенции.

Слика од WG66 | LED | Full HD | Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор

S-Force Front Surround како во кино

Уживајте во прекрасно звучно поле кое ќе ве внесе директно во центарот на случувањата. S-Force Front Surround го имитира начинот на кој мозокот ги поврзува звучните извори, заради создавање соодветна јачина на звук, доцнење и бранов спектар на звукот – со користење само на левиот и десниот канал за звучници. Со симулирање природни тродимензионални звучни полиња, ќе можете да уживате во богат звук со голема верност низ поширока површина за слушање.