Гледајте Netflix на вашиот BRAVIA телевизор

Важно: Ве молиме да забележите дека Netflix може да не е достапен во вашата земја. Посетете го веб-сајтот на Netflix за повеќе информации.


Проверете дали вашиот телевизор е подготвен за Netflix

Овие модели работат со Netflix:

модели 2014

KD-85X9505BKD-65X9505BKD-79X9005BKD-65X9005BKD-55X9005B
KD-70X8505BKD-65X8505BKD-55X8505BKD-49X8505BKD-75S9005B
KD-65S9005BKDL-55W955BKDL-60W855BKDL-55W8xxBKDL-50W8xxB
KDL-42W8xxBKDL-50W7xxBKDL-42W70xBKDL-32W70xBKDL-60W605B
KDL-48W585BKDL-48W605BKDL-40W605BKDL-65W955B

модели 2013

KD-55X8505AKD-65X8505AKD-55X9005AKD-65X9005AKDL-40W905A
KDL-46W905AKDL-55W905AKDL-24W60xAKDL-32W60xAKDL-42W65xA
KDL-50W656AKDL-50W685AKDL-65W855AKDL-42W80xAKDL-47W80xA
KDL-55W80xA

Потребна ви е брза интернет врска за да го користите Netflix. Доколку не сте сигурни за брзината на вашата врска, проверете со вашиот давател на интернет услуги.

Користење на апликацијата Netflix

Доколку постои копче Netflix на вашиот далечински управувач, може да го притиснете за да ја активирате апликацијата.

Доколку не постои, следете ги следниве чекори.

  1. Притиснете го копчето HOME / MENU на далечинскиот управувач
  2. Изберете Apps (Апликации)
  3. Изберете Netflix
  4. Пријавете се користејќи ги вашите постоечки детали или создадете нови (за повеќе информации, посетете го веб-сајтот на Netflix).

Решавање проблеми за Netflix

ПЗошто сликата се замрзнува или се прекинува?
ООдете до менито Internet settings (Интернет-поставки) и изберете Refresh internet content (Освежи интернет-содржина)

ПНе можам да пристапам на Netflix. Што не е во ред?
ОМоже да има проблеми со услугата на Netflix. Обидете се повторно по неколку минути. Исто така, за повеќе информации, можете да го посетите веб-сајтот на Netflix.

ППотребна ми е помош со мојата сметка на Netflix. Со кого да контактирам?
ОЗа жал, ние не можеме да одговориме на прашањата за вашата сметка на Netflix. Ќе мора да контактирате директно со Netflix.

ПМоето прашање не е одговорено овде. Каде на друго место можам да најдам помош?
ООбидете се во Заедницата на Sony каде што може да пронајдете прашања и одговори од други сопственици на BRAVIA