Како да работите со сечење на видно поле? (само на англиски јазик)