Дознајте како постојаната светлина може да биде одлична алатка за снимање видеозапис при слаба светлина и фотографирање одблизу (само на англиски јазик)