Модел на којшто се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:

 • USM128CA2
 • USM128GQX
 • USM128GU
 • USM128MX
 • USM128W3
 • USM16CA1
 • USM16CA2
 • USM16GM
 • USM16GP
 • USM16GQ
 • USM16GQX
 • USM16GR

Ажурирањата на софтверот за овие модели завршија и повеќе не се достапни за преземање.
За да проверите дали е опфатен вашиот модел, погледнете во Листа на модели подолу.

ВидМоделСофтвер
Надворешен HDDHD-SL1, HD-SL2, HD-SP1
 • Data Transfer Accelerator
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager 2
 • FAT32 Formatter
Надворешен HDDHD-E1, HD-E1H, HD-E2, HD-EG5, HD-S1A, HD-SG5
 • Data Transfer Accelerator
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager
 • FAT32 Formatter
Надворешен SSDSL-BG1, SL-BG2
 • Password Protection Manager
 • Backup Manager
Надворешен SSDSL-E1, SL-EG2, SL-EG5
 • ENC DataVault lite *1
 • FAT32 Formatter
Внатрешен SSDSLW-MG2, SLW-MG4
 • SSD Toolbox
 • Acronis True Image 2015 HD *2
SD Memory CardsSN-BA16, SN-BA32, SN-BA64
 • Realtime Backup Utility
USB Flash DrivesUSM8GQX, USM16GQX, USM32GQX, USM64GQX, USM128GQX, 
USM8GU, USM16GU, USM32GU, USM64GU, USM128GU, 
USM16W3, USM32W3, USM64W3, USM128W3
 • Easy Lock
USB Flash DrivesUSM-CA1 series, USM-CA2 series,
USM-W3 series, USM-W series, USM-SA1 series, USM-SA2 series, USM-SA3 series, USM-M1 series, USM-MX series, USM-P series, USM-QX series, USM-R series, USM-U series, USM-X series, USM-M series, USM-Q series
 • Format software for USB Flash Drive *3