Модели на кои се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:
 • FDR-AX100E

За ова преземање

 • Име:Ажурирање за системски софтвер верз.3.10 за FDR-AX100E (Windows)
 • Датум на издавање:26/04/2016 г.
 • Предности и подобрувања
  • Фото апаратот сега може да снима во формат XAVC S, компатибилен со картичките SDHC и SDXC

   *Кога се снимаат филмови во формат XAVC S, потребна е SD-картичка со класа на брзина 10 или UHS-картичка со класа на брзина U1 или побрза. (Кога се снима со брзина од 100 Mbps или повеќе, потребна е UHS-картичка со класа на брзина U3.)
   *Кога се користи мемориска картичка SDHC за снимање филмови во XAVC S за подолг временски период, снимените филмови ќе се делат во датотеки од 4 GB. Поделените датотеки може да се интегрираат во една датотека со користење на PlayMemories Home

Системски побарувања

Оперативни системи

Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер е компатибилна со најчесто користените верзии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Забелешки:
  * Не е поддржана верзијата Starter.

Компјутерски хардвер

Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер е компатибилна со следниов хардвер:
 • Простор на тврдиот диск: 200 МБ или повеќе
 • РАМ: 512 МБ или повеќе
  Напомена:Затворете го секој друг апликациски софтвер пред ажурирање на системскиот софтвер.
 • Извор на енергија за фотоапаратот
  • Целосно наполнета батерија на полнење NP-FV70 или AC адаптер AC-L200
   Напомена: Може да се изврши ажурирање само кога нивото за наполнетост на батеријата покажува (три цртички) или повеќе. Препорачуваме да се користи целосно наполнета батерија.
 • УСБ-кабел доставен со фотоапаратот

  Напомена: Функционалноста со ажурирањето не се гарантира со кој било друг УСБ-кабел.

Преземи

Важни забелешки:

 • Кога вршите ажурирање на системскиот софтвер, користете целосно наполнета батерија на полнење NP-FV70 или AC адаптер AC-L200.
 • Не вадете го комплетот батерии или AC адаптерот за време на ажурирањето; инаку, фото апаратот може да не функционира поради ненадејно исклучување.
 • Претходно извадете ја мемориска картичка од камерата.
 • Процесот на ажурирање на системскиот софтвер трае околу 15 минути. Препорачуваме да го спречите компјутерот да влезе во режим на спиење или хибернација. Во случај компјутерот да влезе во режим на спиење или хибернација (прекинувајќи го ажурирањето), престартувајте го целиот процес од почеток.

Како да ја преземете датотеката за ажурирање на фирмверот:

 1. Уверете се дека сте најавени како корисник со администраторски права.
 2. Прочитајте го одрекувањето од одговорност што се наоѓа на дното од страницата и согласете се со одредбите и условите со кликнување на полето за штиклирање. Потоа кликнете на копчето Download (Преземи).
 3. Ќе започне преземањето на датотеката [Update_FDRAX100V310.exe].
 4. Зачувајте ја датотеката на работната површина на компјутерот (препорачано).

  За корисниците на Windows 8.1 или Windows 10:

  Според почетните поставки на Internet Explorer, датотеката за ажурирање ќе биде зачувана во папката [Downloads] (Преземања). Кликнете на сликичката [Desktop] (Работна површина) од почетниот екран (Start) и најдете ја преземената датотека во папката [Downloads] (Преземања) користејќи го Explorer.

Инсталирај

Откако датотеката ќе се преземе успешно, подготвени сте да го инсталирате ажурирањето на системскиот софтвер верз.3.10 за FDR-AX100E.

Чекор 1: Стартувајте го софтверот за ажурирање на фирмверот

 1. Затворете ги сите отворени програми на компјутерот.
 2. Кликнете двапати на преземената датотека [Update_FDRAX100V310.exe] за да го започнете софтверот за ажурирање на фирмверот.


  Се појавува прозорецот Firmware Updater (Софтвер за ажурирање на фирмверот).

 3. Вклучете го фотоапаратот

  Според упатствата на Firmware Updater (Софтвер за ажурирање на фирмверот), изберете [Menu (Мени)] - [Setup (Поставување)] - [Connection (Поврзување)] - [USB Connection (УСБ-врска)] на фотоапаратот и проверете дали е избрано Mass Storage (Масовно чување).

  Ако е избран друг режим освен [Mass Storage (Масовно чување)], изберете [Mass Storage (Масовно чување)].

 4. Претходно извадете ја мемориска картичка од камерата. Поврзете го фотоапаратот на компјутерот со приложениот УСБ-кабел.
  Напомена:Кога фотоапаратот е поврзан на компјутерот, ЛЦД-екранот на фотоапаратот се исклучува. Продолжете на следниот чекор.

  Ако компјутерот не може да го пронајде фотоапаратот, на екранот од компјутерот ќе се прикаже пораката "Could not find the camera for this update." (Не може да се најде фотоапаратот за ова ажурирање). Доколку се случи тоа, обидете се со следново.
  - Исклучете го и повторно вклучете го УСБ-кабелот.
  - Ако компјутерот има повеќе УСБ-приклучоци, обидете се со другите приклучоци. Компјутерот веројатно има некои УСБ-приклучоци на задната страна.


 5. На прозорецот за задачи во долниот десен агол на екранот од компјутерот се прикажува иконата "Safely Remove Hardware" (Отстранете го хардверот безбедно).
 6. Откако ќе го потврдите горенаведеното, кликнете Next (Следно) на прозорецот од софтверот за ажурирање на фирмверот. Сликата подолу се појавува на прозорецот Firmware Updater (Програма за ажурирање на фирмверот), а Follow computer instructions (Следи ги упатствата од компјутерот) се појавува на LCD-екранот од фото апаратот.

  Белешка: Отсега па натаму, никогаш не исклучувајте го фото апаратот додека не заврши ажурирањето на системскиот софтвер.

  компјутерфото апарат

 7. Откако ќе го потврдите горенаведеното, кликнете [Next] Следно. На долниот лев дел од екранот се прикажуваат тековната верзија и верзијата по ажурирањето.
 8. Откако ќе потврдите дека актуелната верзија е верзијата 3.00 или постара, кликнете [Next] (Следно).

  Потребно е ажурирање.

  Ако се појави екранот подолу, не е потребно ажурирање. Според пораката, запрете ја УСБ-врската и кликнете Finish (Заврши). Исклучете го фотоапаратот, извадете ја батеријата, повторно ставете ја батеријата и вклучете го фотоапаратот.
  Не е потребно ажурирање.

 9. Кликнете на иконата „Safely Remove Hardware“ (Отстранете го хардверот безбедно) на прозорецот за задачи во долниот десен агол на екранот од компјутерот за да го спречите поврзувањето со USB
  Напомена: УСБ-кабелот нека стои поврзан дури и откако ќе ја запрете УСБ-врската на компјутерот со горенаведената операција.

 10. Притиснете [OK (Во ред)] на ЛЦД-панелот за повторно поставување на фотоапаратот.

  Напомена: Екранот ќе се исклучи кога ќе се притисне копчето [OK (Во ред)]. Продолжете на следниот чекор.
 11. Кликнете Next (Следно) на прозорецот од Софтверот за ажурирање на фирмверот.
 12. По ресетирањето, ќе се потврди повторното поврзување на фото апаратот и ќе се појави екранот подолу.
 13. Кликнете Run за да почне ажурирањето. За време на ажурирањето се прикажува лентата за напредок (околу 15 минути).
  Напомена: Никогаш не исклучувајте го фотоапаратот ниту УСБ-кабелот за време на ажурирањето

 14. Кога ќе заврши ажурирањето, фотоапаратот автоматски ќе се престартува и ќе се појави пораката "Recovering data. Please wait..." (Податоци за оправање. Ве молиме почекајте...) неколку минути пред да се доврши престартувањето. Кликнете Finish (Заврши) кога ќе се појави сликата подолу на ЛЦД-екранот.

 15. Исклучете го УСБ-кабелот.

Чекор 2: Потврдете дека верзијата на системскиот софтвер на вашиот фото апарат е верз.3.10.

 1. Притиснете [Menu (Мени)] - [General Settings (Општи поставки)] - [Version (Верзија)] на фотоапаратот. Ако се прикаже верз.3.10, тогаш верзијата на системскиот софтвер е верз.3.10.