Модел на којшто се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

За ова преземање

Предности и подобрувања

 • Го поправа проблемот што го прекинува реагирањето на далечинскиот управувач кога се гледаат одредени канали

Претходни придобивки и подобрувања

Видете ги претходните придобивки и подобрувања

Ограничувања

 • Само за употреба со телевизори што се продаваат во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави.

Подготовка

Проверете ја верзијата на софтверот

Можно е веќе да го имате најновиот софтвер. Ако не сте сигурни, лесно е да проверите која верзија на софтверот ја имате – следете ги овие упатства:

 1. Вклучете го телевизорот и притиснете го копчето HOME (ДОМА) на далечинскиот управувач за да се прикаже менито Home (Дома).
 2. Одете до Settings (Поставувања) и притиснете Enter.
 3. Одете до Customer Support (Корисничка поддршка) и притиснете Enter.
 4. Моделот и верзијата на софтверот треба да се прикажат во горниот десен агол од екранот: v8.905. - Ако бројот на верзијата е v8.905 или поголем, веќе го имате најновиот фирмвер.

Системски побарувања

Што ви треба

 • компјутер со пристап на интернет
 • USB-уред за складирање

Информации за датотеката

Име на датотека

 • Ажурирање на фирмверот на верзија v8.905 за телевизори

Име на датотека Zip

 • sony_tvupdate_2017_8905_eff_auth.zip

Верзија на датотека

 • 8.905

Големина на датотека

 • 293 559 486 бајти

Датум на издавање

 • 10-03-2021

Преземи

Важно известување

 • Прочитајте ги упатствата внимателно или во спротивно може да предизвикате телевизорот да не реагира или да му треба поправка.
 • Не исклучувајте го телевизорот – или не исклучувајте го од струја – додека се ажурира.
 • Не притискајте ниту едно друго копче, освен копчињата споменати во упатствата.
 • Прекинете со снимање пред да започнете со ажурирање на фирмверот. (само за моделите со HDD-снимање преку USB)

Како да ја преземете апликацијата за ажурирање

Пред да го инсталирате ажурирањето, ќе треба да го преземете од интернет и да го зачувате на USB-уред за складирање.

 1. Преземете ја датотеката за ажурирање на компјутерот.
  1. Кликнете на копчето Download (Преземање) во горниот дел од оваа страница, па прочитајте ги одредбите и условите.
  2. Кликнете на копчето Download] (Преземање) во долниот дел од оваа страница за да ја преземете датотеката за ажурирање на компјутерот.
 2. Проверете ги името и големината на преземената датотека.
  1. Одете до директориумот во кој се наоѓа преземената датотека.
  2. Потврдете дека големината на датотеката sony_tvupdate_2017_8905_eff_auth.zip е 293 559 486 бајти.
   ЗАБЕЛЕШКА: За компјутер со Windows, проверете Size (Големина) наместо Size on disk (Големина на дискот) на екранот Properties (Својства).
 3. Извлечете ја преземената датотека.
  Откако ќе ја извлечете преземената датотека, ќе ја најдете папката sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 .
 4. Ставете го USB-уредот за складирање во компјутерот.
 5. Копирајте ја или преснимете ја со повлекување папката sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 во коренскиот директориум на USB-уредот.
  ЗАБЕЛЕШКА: Коренскиот директориум е првиот или највисокиот директориум на уредот што ги содржи сите други папки.
 6. Отстранете го USB-уредот за складирање од компјутерот и продолжете на следниот дел.

Инсталирај

Чекор 1: инсталирајте го ажурирањето

Откако ќе ја преземете датотеката за ажурирање и ќе го подготвите USB-уредот, може да ја инсталирате на телевизорот. Процесот може да трае и до 15-30 минути, а за време на инсталацијата телевизорот ќе се исклучи пред повторно да се вклучи самостојно. Следете ги едноставните чекори подолу:

 1. Вклучете го телевизорот.
 2. Уверете се дека на телевизорот не е приклучен ниту еден USB-уред.
 3. Ставете го USB-уредот за складирање со папката sony_dtv02B40B09B4BD_00200100 во USB-приклучокот на телевизорот.
  ЗАБЕЛЕШКА: Ако телевизорот има повеќе USB-приклучоци, може да се користи кој било приклучок за USB.
 4. Притиснете HOME (Почеток) на далечинскиот управувач за да го отворите менито HOME (Почеток).
 5. Одете до категоријата Settings (Поставување) и притиснете Enter за да ја изберете.
 6. Одете до Customer Support (Корисничка поддршка) и изберете ја.
 7. Одете до Software Update (Ажурирање на софтвер), па изберете USB.
 8. На телевизискиот екран ќе се појават серија различни пораки - следете ги упатствата на екранот.
 9. Ажурирањето ќе започне и портокалова лед-сијаличка ќе почне да трепка на предниот панел од телевизорот.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во текот на процесот на инсталација на софтверот:
  • Не отстранувајте го USB-уредот
  • Не исклучувајте го телевизорот
  • Не исклучувајте го телевизорот од извор на напојување
 10. Кога пораката Firmware update complete (Ажурирањето на фирмверот заврши) ќе се прикаже на телевизорот, телевизорот ќе се исклучи и повторно ќе се вклучи за да го заврши ажурирањето. – Не отстранувајте го USB-уредот или не исклучувајте го телевизорот.
 11. Откако телевизорот повторно ќе се вклучи, отстранете го USB-уредот за складирање од приклучокот за USB.

Чекор 2: Проверете дали ажурирањето е успешно

Проверете ја тековната верзија на софтверот за да потврдите дека ажурирањето е инсталирано успешно.

 • Ако бројот на верзијата е v8.905 или поголем, ажурирањето на софтверот било успешно.
 • Ако бројот на верзијата не е v8.905 или поголем, повторно преземете го и инсталирајте го ажурирањето.

Прашања и одговори

Можен проблем во текот на ажурирањето

Ви требаат повеќе информации? Видете ги нашите најчести прашања за ажурирање на софтверот преку интернет:

 • Дали по ажурирањето ќе бидат избришани моите лични поставки?
  Не, ќе бидат зачувани сите лични поставки.
 • Дали може да инсталирам постара верзија на софтверот?
  Не. За да обезбедите дека телевизорот има оптимални перформанси, инсталацијата на постара верзија на софтверот не е можна: најновата верзија на софтверот ги содржи сите придобивки и подобрувања од претходните верзии.
 • Дали е нормално телевизорот да се исклучи за време на процесот на ажурирање?
  Нормално е телевизорот да се престартува за време на процесот на ажурирање. На телевизорот ќе му треба повеќе време за да се престартува кога се инсталира нов софтвер.

Што да направите ако имате проблеми со ажурирање на фирмверот за телевизорот преку интернет

Ако на екранот од телевизорот се појави некоја од пораките An error occurred during the software update (Се појави грешка за време на ажурирањето на софтверот) или Software cannot be updated using this USB device (Софтверот не може да се ажурира со овој USB-уред), следете ги следниве постапки за можно решение:

 1. Проверете дали USB-уредот за складирање работи правилно. Ако работи правилно, обидете се повторно да ја преземете датотеката за ажурирање.
 2. Исклучете го телевизорот со притискање на копчето за напојување POWER на телевизорот.
 3. Повторно притиснете го копчето за вклучување POWER и повторно започнете со процесот на инсталирање.

Ако на предниот панел од екранот од телевизорот се прикаже пораката No newer version of the TV software was found (Не е пронајдена понова верзија на софтверот за телевизорот), на телевизорот веќе е инсталирана најновата верзија на софтверот и не треба да го ажурирате.

За најчестите прашања околу решавањето проблеми, видете во Questions and Answers (Прашања и одговори) на веб-локацијата за поддршка на Sony.