Како да ги чистите и одржувате Вашиот фотоапарат и објективот


Кога го вадите/ставате објективот во камерата можат да навлезат прашина или нечистотија и да се залепат на површината од сензорот за слика. Ако се случи ова, на конечната слика може да се појави темна дамка.

Вашиот фотоапарат (SLT-A55/A55V/A33) е опремен со функција за чистење со вибрации за да се спречи лепење на прашината врз сензорот за слика. Сепак, ако остане прашина или нечистотија, исчистете го сензорот за слика според постапката опишана подолу.

Пред чистење

По чистење