Модели на кои се однесува

Оваа информација е наменета за следниве модели:

 • ILCE-9

За ова преземање

Придобивки и подобрувања со најновото ажурирање

ВАЖНО: За корисниците кои го ажурираат ILCE-9 од верзија на фирмверот 4.10 или постара, погледнете ги следниве придобивки и промени пред да го извршите ажурирањето.

 • Ја подобрува целосната стабилност на фотоапаратот

Претходни придобивки и подобрувања

Информации за датотеката

Име на датотека

 • Ажурирање на системскиот софтвер (фирмвер) на ILCE-9 верзија 5.01 (Windows)

Верзија на датотека

 • 5.01

Големина на датотека

 • 299 МБ (314,412,240 бајти)

Датум на издавање

 • 16-05-2019

Подготовка

Проверете ја верзијата на системски софтвер

Следете ги упатствата подолу за да ја проверите верзијата на системскиот софтвер. Ако верзијата на системскиот софтвер е 5.01, не е потребно ажурирање.

 1. Изберете Menu (Мени) --> Setup subpage [7] (Поставување подредена страница [7]) --> Version (Верзија) на фотоапаратот.
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.

  Верзија на системскиот софтвер

Системски побарувања

Оперативни системи


Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер е компатибилна со најчесто користените верзии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компјутерски хардвер


Најновата верзија на ажурирањето на системскиот софтвер е компатибилна со следниов хардвер:
 • Простор на хард диск: 500 МБ или повеќе
 • RAM: 512 МБ или повеќе
  Забелешка: Затворете ги секој друг апликациски софтвер пред ажурирање на системскиот софтвер.
 • Извор на енергија за фотоапаратот
  • Целосно наполнет комплет со батерија на полнење NP-FZ100.

   Забелешка: Ажурирањето може да се изврши само кога нивото на напојување од батеријата е Ниво на напојување од батеријата (три цртички) или повеќе. Препорачуваме да користите целосно наполнета батерија. Откачете ја вертикалната површина за држење пред да се ажурира системскиот софтвер.
 • USB-кабел доставен со фотоапаратот

  Забелешка: Функционалноста со ажурирањето не се гарантира со кој било друг USB-кабел.

Преземање и инсталирање

Важно известување

 • Препорачуваме да користите целосно наполнет комплет со батерија на полнење NP-FZ100.
 • За време на ажурирањето, не отстранувајте ја батеријата; затоа што ненадејната загуба на напојувањето може да предизвика фотоапаратот да не работи.
 • Отстранете ја мемориската картичка од фотоапаратот однапред.
 • Спречете го компјутерот да помине во режим на спиење.
 • Не поврзувајте го фотоапаратот со ниту еден друг уред освен со компјутерот.

Како да го преземете ажурирањето

 1. Уверете се дека сте најавени како корисник со администраторски права.
 2. Откако ќе го прочитате одрекувањето од одговорност, кликнете на копчето [Download] (Преземи) подолу.
 3. Ќе започне преземањето на датотеката [Update_ILCE9V501.exe].
 4. Зачувајте ја датотеката на десктопот на компјутерот (препорачано).


 5. Напомена за корисниците на Windows 8.1/10:

  Според почетните поставки на Internet Explorer, датотеката за ажурирање ќе биде зачувана во папката [Downloads] (Преземања). Кликнете на сликичката Работна површина од почетниот екран и најдете ја преземената датотека во папката Преземања користејќи го Explorer.

Чекор 1: Вклучете ја Програмата за ажурирање

 1. Затворете ги сите отворени програми на компјутерот.
 2. Кликнете двапати на датотеката [Update_ILCE9V501.exe] што сте ја презеле. - Не поврзувајте го фотоапаратот во оваа фаза.
 3. Програмата за ажурирање на системскиот софтвер се вклучува.

  Алатка за ажурирање на системскиот софтвер

 4. Вклучете го фотоапаратот.
 5. Според упатствата во прозорецот на System Software Updater (Програмата за ажурирање на системскиот софтвер), на фотоапаратот изберете Menu (Мени) > Setup subpage [3] (Поставување потстраница [3]) > USB Connection (USB-врска) и проверете дали е избрано Mass Storage (Масовно складирање).
  Ако е избран друг режим освен Mass Storage (Масовно складирање), изберете Mass Storage (Масовно складирање).

  Фаза - Масовно складирање

 6. Поврзете го фотоапаратот на компјутерот со приложениот USB-кабел. На LCD-екранот од фото апаратот се појавува „УСБ-режим“.
  Забелешка: Кога фото апаратот е поврзан на компјутерот, LCD-екранот на фото апаратот се исклучува. продолжете на следниот чекор.
  Ако LCD-екранот од камерата не се исклучи, обидете се со еден од следниве методи.
  • Исклучете го и повторно вклучете го USB-кабелот.
  • Ако компјутерот има повеќе USB-приклучоци, обидете се со другите приклучоци.
  Понекогаш, кога фотоапаратот е поврзан со компјутерот со USB-кабел, може да се прикаже порака со која се бара да го престартувате компјутерот. Во овој случај, извадете ја батеријата од фотоапаратот, престартувајте го компјутерот и следете ги упатствата од „2. Вклучете ја System Software Updater (Програма за ажурирање на системскиот софтвер).“
 7. Проверете го LCD-екранот на фотоапаратот, па кликнете Next (Следно). На долниот лев дел од екранот се прикажуваат бројот на тековната верзија и бројот на верзијата по ажурирањето. Откако ќе потврдите дека тековната верзија на софтверот е „Ver.5.00 or earlier“ (Верзија 5.00 или постара), кликнете Next (Следно). Ако верзијата на системскиот софтвер е верзија 5.01 или понова, не е потребно ажурирање. Во овој случај, исклучете го фотоапаратот од компјутерот и кликнете Finish (Заврши). Исклучете го фотоапаратот, извадете ја батеријата, повторно ставете ја батеријата и вклучете го фотоапаратот.

  Потребно е ажурирање
  Програма за ажурирање на системскиот софтвер - Постојна верзија

  Не е потребно ажурирање
  Не е потребно ажурирање

 8. Кликнете Next (Следно). Ќе се појави следниот екран.
  Автоматски ресетирај ја камерата
 9. По автоматското ресетирање, се прикажува следниот екран.
  За време на процесот на ажурирањето се прикажува лентата за напредок (околу 5 минути).
  Лента за напредок на ажурирањето
  Забелешка: Никогаш не исклучувајте го фотоапаратот, ниту USB-кабелот за време на ажурирањето.
 10. Кога ажурирањето ќе заврши, уредот ќе се престартува автоматски. Проверете дали е вклучен уредот и почекајте додека не се вклучи LCD-екранот. Кликнете Finish (Заврши) кога ќе се појави LCD-екранот и исклучете го USB-кабелот.
  Кликнете [Finish] (Заврши)
  По престартувањето, понекогаш се прикажува предупредување за обновување на податоци. Тоа е нормално. Почекајте додека исчезне предупредувањето.
  Податоците се обновуваат. Почекајте...

Чекор 2: Потврдете дека верзијата на системскиот софтвер на уредот е верзија 5.01.

 1. На фотоапаратот, изберете Menu (Мени) --> Setup subpage [7] (Поставување подредена страница [7] ) --> Version (Верзија).
 2. Верзијата на системскиот софтвер се прикажува како што е прикажано подолу.

  Постојна верзија на системскиот софтвер

Прашања и одговори

Ажурирањето не е завршено и фотоапаратот

Кога мониторот е црн повеќе од 15 минути, следете ги овие чекори за да ги решите овие проблеми:

 1. Исклучете го USB-кабелот од компјутерот.
 2. Извадете ги батеријата и AC-адаптерот од фотоапаратот, оставете го неколку минути, па повторно ставете ја батеријата или поврзете го AC-адаптерот.
 3. Престартувајте го компјутерот.
 4. Вклучете го фотоапаратот и повторно извршете го процесот на инсталација.