За ова преземање

Ажурирањето е едноставно, а со најновата верзија на фирмверот можете да добиете уште повеќе од Blu-ray-репродукторот.

 • Датум на издавање: 23/12/2014
 • Име: Ажурирање на фирмвер за систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД до верзија M13.R.0510
 • Модели на кои се однесува: BDV-N590/BDV-N790W/BDV-NF720/BDV-N890W/BDV-NF620/BDV-N990W
 • Предности и подобрувања:
  • Подобрете ја безбедноста на шифрирањетоe
 • Ограничувања: се користи исклучиво со систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД што се продава во Европа. Сите модели не се продаваат во сите држави

Системски побарувања

Вашиот фирмвер може веќе да е ажуриран, особено ако имате најнов модел на систем за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД. Ако бројот на верзијата е M13.R.0510 или повисок, не треба да ажурирате.

Ако не сте сигурни, лесно можете да проверите која верзија на фирмвер ја имате:

 1. Вклучете го телевизорот и системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД. Проверете дали е приклучен на влезот на којшто е приклучен системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД, па ако репродукторот е приклучен на приклучокот ХДМИ 2, одберете ХДМИ 2 како влез
 2. Притискајте неколку пати на копчето "FUNCTION (ФУНКЦИЈА)" додека не се појави функцијата "BD/DVD (БД/ДВД)" на предниот екран
 3. Ако започне да репродуцира диск, притиснете STOP (ЗАПРИ) и почекајте додека не го видите екранот од менито од XrossMediaBar (XMB™)
 4. Во XrossMediaBarTM, означете Setup (Поставување) > System Settings (Системски поставки) , а потоа изберете ENTER (ВНЕСИ) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач
 5. Означете System Information (Информации за системот) и изберете ENTER (ВНЕСИ)
 6. На телевизискиот екран, верзијата на фирмверот изгледа вака: "Software Version M13.R.0510" - ако бројот на верзијата е M13.R.0510 или повисок, веќе ја имате најновата верзија на фирмверот

Инсталирај

Има два лесни начина за ажурирање на фирмверот на системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД:

 1. Sony домашно аудио и видео : преземања на фирмвер  

  Го препорачуваме овој метод како наједноставен начин за ажурирање. Обично трае околу 15-30 минути. Прво поставете ја опремата, а потоа преземете го ажурирањето преку интернет на системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД.

  Што Ви треба:

  • Ќе треба да го поврзете системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД на интернет со помош на Етернет кабел
  • активна интернет-врска
  • компатибилен телевизор

  Како да се уверите дека ажурирањето оди беспрекорно

  Ажурирањето обично е многу едноставно. Еве како можете да се уверите дека работи правилно првиот пат:

  • Прочитајте ги упатствата внимателно или во спротивно можете да го оштетите системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД.
  • Не исклучувајте го системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД - или не исклучувајте го од струја додека врши ажурирање.
  • Не притискајте ниедно копче, освен копчињата споменати во упатствата.

  Поставување на опремата:

  • Вклучете го телевизорот и проверете дали е поставен на влезот на кој е поврзан системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД. (Ако репродукторот е поврзан на приклучок ХДМИ 2, одберете ХДМИ 2 како влез.)
  • Поврзете го ЛАН-приклучокот на системот за домашното кино со Blu-ray-диск/ДВД на Вашиот интернет-извор со помош на етернет-кабел.
  • Вклучете го системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД - ако има диск во репродукторот, извадете го.
  • Притискајте неколку пати на копчето "FUNCTION (ФУНКЦИЈА)"додека не се појави функцијата "BD/DVD (БД/ДВД)" на предниот екран. - Можете да вршите надградба смао ако е избрана функцијата "BD/DVD (БД/ДВД)"
  • Во XrossMediaBar TM изберете Setup (Поставување) > System Settings (Поставки на системот) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете ENTER (ВНЕСИ).
  • Изберете "Quick Start Mode (Режим за брзо стратување)" со далечинскиот управувач - проверете дали "Quick Start Mode (Режим за брзо стратување)" е поставен на "Off (Исклучено)", зашто во спротивно наградбата на фирмверот нема да биде успешна.

  Земете го ажурирањето:

  • Во XrossMediaBar TM изберете Setup (Поставување) > Network Update (Мрежно ажурирање) со помош на копчињата со стрелки на далечинскиот управувач и изберете ENTER (ВНЕСИ).
  • На телевизорот се прикажува пораката Perform version update (Да се изврши ажурирање на верзијата)? .
  • Изберете OK на далечинскиот управувач, а потоа притиснете ENTER (ВНЕСИ).
  • Ажурирањето започнува.
  • За време на ажурирањето, на предниот екран ќе ја видите пораката UPDATING.
  • Ажурирањето е завршено кога ќе се појави COMPLETE на екранот од предниот дел. Репродукторот ќе се исклучи автоматски.- Не користете го и не исклучувајте го системот додека не заврши ажурирањето.
  • Повторно вклучете го системот.
  • Проверете ја верзијата на фирмверот. Ако бројот на верзијата е M13.R.0510, ажурирањето на фирмверот е успешно.

  Решавање проблеми

  Што да направите ако имате проблеми со ажурирање на фирмверот на системот за домашно кино со Blu-ray-дискови/ДВД преку интернет.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Информации за датотеката

Име на датотека

 • UPDATA_M13R0510.ZIP